Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Van 16 t/m 20 mei werden de jaarlijkse studentenraadsverkiezingen gehouden. Maandag 30 mei heeft het Centraal Stembureau (CSB) de uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt. In dit bericht vind je de uitslag voor de Centrale Studentenraad en de Facultaire Studentenraden en je ziet de opkomstpercentages.

Centrale studentenraad

Van de 41.946 stemgerechtigde studenten bracht 4.615 studenten een stem uit voor de CSR. Dat komt neer op een opkomstpercentage van 11%. De Vrije Student is de grootste partij geworden binnen de CSR. Zij hebben 1.776 stemmen ontvangen en krijgt drie zetels. 020, INTER, Activistenpartij UvA en NewDemocratsUvA krijgen alle vier één zetel.

Economie en Bedrijfskunde

Op de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is List Sefa de grootste partij geworden. Zij hebben 336 stemmen gekregen en krijgen vijf zetels in de facultaire studentenraad. 020 en NewDemocratsFEB krijgen twee zetels. SLAAFS krijgt één zetel. INTER heeft niet genoeg stemmen gekregen om een zetel te bemachtigen. Op de FEB bracht 12,2% van de stemgerechtigde studenten een stem uit.

Geesteswetenschappen

Op de Faculteit der Geesteswetenschappen hebben zowel de Activistenpartij UvA als De Vrije Student vier zetels bemachtigd. Lijst TOF krijgt drie zetels en 020 krijgt één zetel. Voor de faculteit Geesteswetenschappen ligt het opkomstpercentage op 9,4%.

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

De studentenraad op de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen is verdeeld in drie verschillende subdisctricten: Social Science, Psychology en Communication Science.

Subdistrict Social Science

Bij het subdistict Social Science krijgen 020 en Activistenpartij UvA beide twee zetels. De Vrije Student heeft een zetel behaald. Inter heeft onvoldoende stemmen gekregen voor een zetel in de studentenraad. 16,3% van de stemgerechtigden heeft een stem uitgebracht.

Subdistrict Psychology

Bij het subdistrict Psychology heeft alleen De Vrije Student deelgenomen aan de verkiezingen. 161 studenten hebben een stem uitgebracht op deze partij. Zij krijgen drie zetels, maar omdat de lijst uit twee kandidaten bestaat blijft een zetel onbezet. Het opkomstpercentage was 7,8%.

Subdistrict Communication Science

Bij het subdistrict Communication Science krijgen INTER en De Vrije Student beide een zetel. Het opkomstpercentage was 6,6%.

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Op de FNWI hebben drie partijen meegedaan aan de verkiezingen, LIEF, Slaafs – Eerlijk, Simpel, Bier en De Vrije Student. Zij hebben allemaal voldoende stemmen gekregen voor een of meer zetels. LIEF is de grootste partij en krijgt zeven zetels. Slaafs krijgt er drie en De Vrije Student krijgt twee zetels in de raad. Het opkomstpercentage was 13,3%.

Studentenraad Rechtsgeleerdheid

Ook op de rechtenfaculteit wordt gewerkt met een districtenstelsel. Studenten PPLE konden alleen op kandidaten uit het PPLE-district stemmen.

Rechtsgeleerdheid

Bij rechten is De Vrije Student de winnaar van de verkiezingen en krijgt vijf zetels. OpRecht krijgt drie zetels. De opkomst was 18,3%.

Rechtsgeleerdheid PPLE

Binnen het PPLE-district is door bijna de helft van de studenten gestemd (47,1%). Inter is de winnaar en krijgt alle vier zetels. 020 heeft te weinig stemmen gekregen voor een zetel.

Tandheelkunde (ACTA)

Op de tandheelkundefaculteit heeft alleen Kies ACTA meegedaan aan de verkiezingen. Zij krijgen alle acht zetels in de studentenraad. 15,2% van de studenten bracht een stem uit.

Geneeskunde & Co-assistenten

Op de Faculteit der Geneeskunde zijn geen facultaire studentenraadsverkiezingen gehouden. De Vrije Student en Partij MFAS Bachelor hadden aan het Centraal Stembureau gevraagd om hun kandidaten verkozen te verklaren, ongeacht de door partijen en hun kandidaten individueel behaalde aantal stemmen. Het CSB heeft hiermee ingestemd, in dit nieuwsbericht lees je meer daarover.

Opkomstpercentage per studentenraad vergeleken met vorig jaar

Raad

2021

2022

CSR

11,2%

11%

FEB

12,4%

12,2%

FGw

12,3%

9,4

AMC

15,7%

-

AMC-co

8,8%

-

FMG Social Sciences

17%

16,3%

FMG Psychology

10,7%

7,8%

FMG Communication

7,4%

6,6%

FMG CDE

7,8%

-

FNWI

10,6%

13,3%

FdR

13,3%

18,3%

FdR PPLE

49,1%

47,1%

ACTA

15,3%

15,2%