Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op 10 mei heeft het College van Bestuur de eerste digitale agenda van de UvA vastgesteld. Deze is bedoeld als inspiratiebron, ambitie en navigatiemiddel. 'We zien digitalisering als een belangrijke motor om de ambities van de UvA te realiseren. Deze agenda laat zien wat we moeten doen en waar we op willen focussen om dit succesvol voor elkaar te krijgen', aldus portefeuillehouder Jan Lintsen.

De digitale agenda

De digitale agenda geeft richting aan de verdere ontwikkeling van digitalisering bij de UvA, om kansen beter te kunnen benutten en risico’s te ondervangen. Het is een uitwerking van het Instellingsplan 2021-2026, de Facultaire Strategische Plannen en input vanuit de diensten.

De digitale agenda is opgesteld in samenwerking met een groot aantal experts vanuit faculteiten en diensten, en getoetst bij diverse deskundigen en gremia. Ook leverden diverse studenten, docenten, onderzoekers en andere medewerkers hun input. Het belang voor de UvA is groot: digitalisering transformeert het onderzoek, digitale middelen zijn onmisbaar geworden in het onderwijs en we worden ons steeds meer bewust van de afhankelijkheid van technologiebedrijven.

Afronding en vertrekpunt

'De vaststelling van de digitale agenda door het College van Bestuur is zowel een afronding als een vertrekpunt', vertelt programmaleider Maarten Emons. 'We hebben alle ambities binnen de UvA nu doorvertaald naar wat deze betekenen voor digitalisering. Tegelijkertijd is het ook een vertrekpunt: de komende tijd zal door vele medewerkers en studenten inhoud worden gegeven aan de initiatieven die gestart worden of al gestart zijn. We bepalen nu, samen met faculteiten en diensten, of we alles kunnen realiseren, waarbij we waar nodig prioriteren. We weten dat de omstandigheden de komende jaren zullen veranderen. Dat betekent dat we wendbaar moeten zijn in het realiseren van de doelen. We willen koers houden, bijstellen waar nodig en keuzes maken waar dat moet.'

Meer weten over de digitale agenda?

Ga voor meer informatie naar uva.nl/digitale-agenda. Heb je vragen of ideeën die je wil delen? Stuur dan een e-mail naar: digitale-agenda@uva.nl.