Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op 17 mei 2022 heeft het College van Bestuur de kaderbrief 2023 vastgesteld onder voorbehoud van instemming op de hoofdlijnen van de begroting door de centrale medezeggenschap. De kaderbrief dient als basis voor de begroting 2023 en de meerjarenramingen 2024-2026 van de UvA. Dit document geeft richtlijnen en biedt handvatten aan faculteiten en diensten voor het opstellen van hun eigen begroting.

Proces consultatie kaderbrief

Studenten en medewerkers kunnen een vraag of opmerking over de kaderbrief tot en met 9 juni sturen naar het e-mailadres financienencontrol-bb@uva.nl. Na afloop van de consultatieperiode worden de opmerkingen, suggesties en vragen aan de medezeggenschap aangeboden. Indien van toepassing zal de input gebruikt worden voor de conceptbegroting die later in het jaar opgesteld wordt. Een terugkoppeling op de tijdens de consultatieperiode ontvangen reacties zal bij de conceptbegroting gevoegd worden.

Instemmingsperiode GV

Tegelijk met de start van de consultatieperiode wordt de kaderbrief ter instemming op de hoofdlijnen van de begroting aan de Gezamenlijke Vergadering (GV) van de medezeggenschap aangeboden. Deze instemmingsperiode loopt tot en met 5 juli. In deze periode is een Gezamenlijke Overlegvergadering (GOV) over de kaderbrief 2023.

Consultatie conceptbegroting 2023

Faculteiten en diensten stellen op basis van de kaderbrief een concept versie van hun eigen begroting op. Deze concept versies worden samengevoegd tot een UvA-brede conceptbegroting. In het najaar zal het College van Bestuur de academische gemeenschap consulteren over de conceptbegroting 2023 en de GV hierover om advies vragen. De begroting 2023 wordt in december door het CvB vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Lees op uva.nl/financien meer over de financiën van de UvA en de planning & control cyclus.

Tip: op 1 juni 2022 verzorgt CvB-lid Jan Lintsen een college op de Roeterseiland Campus over de financiën van de UvA. Je kunt je nog aanmelden.