Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Samen met meer dan 100 focusgroepleden en diverse experts, werkte het ‘kernteam digitale agenda’ aan de ontwikkeling van de digitaliseringsplannen van de UvA. Het is cruciaal dat de digitale agenda onze studenten en medewerkers daadwerkelijk verder helpt. Daarom zijn studenten, docenten en onderzoekers, en OBP-medewerkers uitgenodigd om hun visie te geven op de concept-digitale agenda van de UvA. Lees over hun wensen en ideeën, die vanzelfsprekend worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de digitale agenda.

Focusgebieden in de digitale agenda

De digitale agenda

De digitale agenda, die in de komende maand wordt afgerond, geeft richting aan de verdere ontwikkeling van digitalisering aan de UvA, om de kansen van digitalisering beter te kunnen benutten en risico’s te ondervangen. Het is een uitwerking van het Instellingsplan 2021-2026, de Facultaire Strategische Plannen en input vanuit de diensten. Het belang voor de UvA is groot: digitalisering transformeert het onderzoek, digitale middelen zijn onmisbaar geworden in het onderwijs en we worden ons steeds meer bewust van de afhankelijkheid van technologiebedrijven.

Vragen aan studenten en medewerkers

Om te zorgen dat de digitale agenda maximaal aansluit bij de behoeften en ideeën van studenten en medewerkers, zijn zij uitgenodigd om mee te denken. Iedereen die zich aanmeldde was welkom. In de sessies deelde programmaleider Maarten Emons eerst de belangrijkste punten uit de conceptplannen. Vervolgens stonden twee vragen aan de studenten en medewerkers centraal:

  • Sluit deze digitale agenda aan bij jouw behoeften en ervaringen? 
  • Wat zou jou nog blijer maken? Welke andere punten zouden jou echt helpen?

‘Maak het makkelijker om informatie te vinden’

Zowel studenten als medewerkers geven aan dat het veel tijd en moeite kost om informatie te vinden. Studenten vinden het lastig dat informatie verspreid is over verschillende websites en apps, terwijl docenten bovendien vaak verschillende systemen en tools gebruiken. In de medewerkers-sessie werd gesuggereerd om een onboarding-dashboard te maken, waarin nieuwe medewerkers kunnen zien wanneer ze wat moeten doen, en waar of bij wie ze daarvoor terecht kunnen.

‘Stel de gebruikers centraal’

‘Blijf mét ons praten, niet alleen óver ons’, zei een student tijdens een van de sessies. Ook de medewerkers pleiten ervoor om hen ook in de toekomst te blijven betrekken. OBP-medewerkers en docent-onderzoekers vragen om prioriteit te geven aan gebruiksvriendelijkheid, en om nieuwe systemen en tools vóór introductie te testen.

Download uitkomsten van de sessies

Dit is natuurlijk slechts een greep uit de uitkomsten. Zo benadrukten de studenten ook dat de UvA wel een campusuniversiteit moet blijven: ‘We moeten niet vergeten dat studenten naar deze universiteit gaan om les te krijgen van iemand aan wie we vragen kunnen stellen; niet om YouTube te bezoeken en video's te bekijken. Digitaal is dus de kers op de taart, niet de kern!’

Lees het verslag van de studentensessie (pdf, 3 p.)

Docenten en onderzoekers ervaren een hoge werkdruk. Zij geven aan open te staan voor veranderingen, maar deze moeten niet te snel doorgevoerd worden, zodat iedereen kan meekomen. In het verlengde hiervan vragen zij om minder administratieve druk en minder systemen: ‘Stel ons als gebruikers centraal. Minimaliseer het aantal ‘muisklikjes’. Zorg dat duidelijk is wat beter kan en waarom het ons tijd zal besparen. Dan zullen we het zeker gaan gebruiken.’

Lees over de visie van docenten en onderzoekers (pdf, 3 p.)

Opvallend was dat ook de OBP-medewerkers aandacht vroegen voor wat er allemaal op docenten afkomt: ‘Zorg voor een logische set van initiatieven die rekening houdt met de werkdruk van docenten. Creëer meer ademruimte.’ Ook pleiten zij voor meer ruimte om te experimenteren met tools en digitale middelen voor digitaal vaardige docenten die het onderwijs willen verbeteren. Zij geven aan dat docenten nu vaak worden afgeremd, wat het innovatieproces vertraagt.

Lees het verslag van de medewerkerssessie (pdf, 3 p.)

Meer weten over de digitale agenda?

Ga voor meer informatie naar uva.nl/digitale-agenda. Heb je vragen of ideeën die je wil delen? Stuur dan een e-mailbericht naar: digitale-agenda@uva.nl.