Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Karen Maex legt op 15 juli 2022 haar functie als rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam neer, na bijna negen jaar in Amsterdam.

Karen Maex verhuisde in 2014 vanuit Leuven naar Amsterdam. ‘Het is voor mij tijd om naar huis te gaan. In de afgelopen negen jaar is mijn gezin altijd in Leuven blijven wonen en heb ik geregeld vanuit Amsterdam heen en weer gereisd. Dat heeft toch een zware wissel getrokken, de combinatie van het rectoraat en familie op afstand. Ik vind het nu een goed moment om weer vast in Leuven te zijn en daar nieuwe activiteiten te ontplooien. Welke dat zijn, dat weet ik nog niet’, vertelt Maex.

‘Zowel het decanaat van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica als de functie van rector heb ik met veel genoegen bekleed. De breedte van de UvA is fantastisch. Er gebeurt zo veel, op zoveel terreinen; dat inspireert mij dagelijks. Het is voor mij een eer dat ik daaraan heb kunnen bijdragen en heb mogen samenwerken met zoveel bijzondere collega’s.’

De Raad van Toezicht (RvT) heeft grote waardering voor de inspanningen en verdiensten van Maex voor de UvA. ‘Karen heeft zich de afgelopen jaren met verve en trots voor onze universiteit ingezet. Zij maakt zich sterk voor het onderwijs en onderzoek binnen de UvA en heeft daarnaast belangrijke onderwerpen op de nationale en internationale agenda gezet’, zegt Marise Voskens, voorzitter van de RvT. ‘Wij hebben haar leren kennen als een bijzonder persoon en een verbinder. Karen heeft oog voor de vele invalshoeken en probeert steeds met alle geledingen rekening te houden. De UvA gaat haar na deze zomer niet alleen op de inhoud maar ook als persoon missen.’De RvT start op korte termijn in samenspraak met alle relevante geledingen in de UvA, waaronder de medezeggenschap, het traject voor de werving en selectie voor de opvolging van Maex.

Digitalisering en onafhankelijke wetenschap

Gedurende haar rectoraat was Maex scherp op de positie en de rol van de universiteit in de samenleving en sprak zij zich expliciet uit over thema’s als internationalisering, digitalisering en autonomie van de wetenschap. Zo stelde ze in 2018 met betrekking tot de betekenis van de universiteit in een internationaliserende samenleving dat we de grenzen van de groei in internationalisering moeten erkennen en stellen. Ook bepleitte ze veelvuldig de samenwerking tussen de Europese universiteiten, vooral binnen de League of European Research Universities (LERU), om bij te dragen aan de aanpak van wicked problems zoals klimaatverandering, duurzaamheid en armoede. Maex vroeg ook aandacht voor wetenschappelijke onafhankelijkheid in de huidige tijd van digitalisering, waarbij ze pleitte voor een Europese ‘Digital University Act’. Eerder wees ze op het belang van een zorgvuldige en bedachtzame overgang naar ‘Open Acces’ en ‘Open Science’. Recent kaartte ze de ontwrichtende effecten aan van digitalisering en complottheorieën, en schetste ze de wijze waarop de universiteit daarop zou kunnen en moeten reageren.

Over Karen Maex

Prof. dr. ir.  Karen Maex (1959) kwam in 2014 naar Amsterdam, toen ze werd benoemd tot hoogleraar Nanomaterialen en nano-elektronica en decaan van de bètafaculteiten van de UvA en de Vrije Universiteit. In 2016 trad ze aan als rector magnificus van de UvA. Na de eerste termijn volgde in 2020 haar herbenoeming. Voor haar komst naar de UvA had Maex een lange en succesvolle loopbaan als docent en onderzoeker in de nanowetenschappen en was zij van 2005 tot 2013 vicerector van de KU Leuven.