Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het in stand houden van wetenschappelijke integriteit is de verantwoordelijkheid van iedereen die betrokken is bij onderzoek en onderwijs. Als voorzitter van de Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit van Amsterdam ervaart Jonathan Soeharno, advocaat en hoogleraar rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief, dat een sterke nadruk ligt op schending en wangedrag - en dat relatief weinig aandacht wordt besteed aan hoe het wél hoort. Om daar verandering in te brengen, ontwikkelde prof. dr. mr. Soeharno het interdisciplinaire keuzevak ‘University Masterclass: Van woke tot wangedrag. Over wetenschappelijke integriteit’ voor het Instituut voor Interdisciplinaire Studies.

In dit vak worden masterstudenten van de UvA en andere Nederlandse universiteiten voorbereid op professioneel wetenschappelijk handelen: studenten ontwikkelen de vaardigheden die nodig zijn om goed wetenschappelijk gedrag te kunnen uitoefenen, zoals het ontwikkelen van een bewustzijn van integriteit, dat door alle facetten van de wetenschap heen speelt. 

Aan de hand van best practices en verschillende casus leren zij welke waarden als integere wetenschapper nagestreefd dienen te worden, wat nog ‘boven’ disciplines het samenbindende element is van de wetenschap.

Prof. dr. mr. Soeharno licht toe: “De University Masterclass gaat in op de aard van de wetenschap, en wat de plek van wetenschap in de samenleving is. Wat is zuivere wetenschap, en wat betekent academische vrijheid? In hoeverre moet een wetenschapper verantwoording afleggen aan de maatschappij over wat hij of zij doet? En welke invloed mag het bedrijfsleven wel of niet hebben op de wetenschap?

Copyright: Jonathan Soeharno
Wekelijks wordt een casus behandeld waarover studenten in eerste instantie individueel nadenken; hoe zou ik met deze casus omgaan? Vervolgens komt een gastspreker, en gaan de studenten kritisch met elkaar, met mij en de spreker in gesprek om verder in de casus te duiken en in te zoomen op wat het uitoefenen van wetenschap in de kern inhoudt. Prof. dr. mr. Soeharno

Een van de prikkelende gastsprekers is Marcel Olde Rikkert, de hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde; het medische vakblad dat níet gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie. Hij gaat met de studenten in gesprek over de verhouding tussen medische wetenschap en de farmaceutische industrie, en tussen wetenschap en ideologie. Ook de voorzitter van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, Eric Daalder, zal een gastcollege verzorgen over schendingen van wetenschappelijke integriteit, waarin de drie ‘doodzondes’ plagiaat, fabricage, en falsificatie aan bod komen.

Het vak sluit af met een casus dicht bij huis: Arie de Froe was hoogleraar antropobiologie aan de UvA tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft toentertijd schedels opgemeten om aan te tonen dat Portugese Joden geen joden zouden zijn. Hoe kijken we daar nu tegenaan? Hans Ulrich Jessurun d'Oliveira, emeritus hoogleraar aan de UvA, vertelt over deze kwestie. Zijn familiegeschiedenis valt samen met het onderwerp.

Overweeg jij een research master of PhD te doen en/of wil jij naast specialist in jouw vakgebied ook voluit academicus leren zijn, en begrijpen wat wetenschap wetenschap maakt? Schrijf je dan snel in, aanmelden kan nog tot en met 24 januari! Meer informatie over de University Masterclass vind je hier.