Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vanaf vandaag kun je bij de UvA posters en social media posts tegenkomen waarop ervaringen met ongewenst gedrag worden weergegeven in quotes. De campagne maakt ongewenst gedrag zichtbaar en wijst enerzijds op het effect dat bepaald gedrag kan hebben en anderzijds op de mogelijkheden die er zijn om er over te praten of met hulp een oplossing te vinden.

Op www.uva.nl/oogvoorelkaar komt alles over sociale veiligheid samen, van hulp bij het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen, zoals tips, trainingen, bijeenkomsten en voorstellingen, tot de gedragscode en de wegwijzers sociale veiligheid.

Sociale veiligheid aan de UvA

De UvA wil een veilige plek zijn, waar je je kunt ontwikkelen, jezelf kunt zijn, mensen kunt ontmoeten en met plezier samenwerkt. Een plek waar geen ruimte is voor discriminatie, pesten, agressie, uitsluiting of intimidatie. Gelukkig ervaren de meeste studenten en medewerkers dat ook zo. Maar ongewenst gedrag komt helaas voor. Bestuursvoorzitter Geert ten Dam: 'We vinden het belangrijk dat je weet dat er mogelijkheden zijn om te praten over je ervaringen, dat je hulp kunt vragen bij het zoeken naar oplossingen, dat er een plek is waar je meldingen en klachten neer kunt leggen.'

Vernieuwde regelgeving

Er is onlangs nieuwe regelgeving vastgesteld voor de ombudsfunctionaris, de vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en de klachtenregeling. Deze regelgeving gaat op 1 november 2021 in.

Nieuw reglement ombudsfunctionaris

Iedere (oud-)medewerker of (oud-)student kan bij de onafhankelijke ombudsfunctionaris terecht. De ombudsfunctionaris adviseert, bemiddelt, onderzoekt, oordeelt en/of verwijst door. De ombudsfunctionaris heeft ook een belangrijke rol in het signaleren van ontwikkelingen en patronen binnen de organiseert. Vanaf 6 september 2021 is Samera Ouchene ombudsfunctionaris, lees hier meer over de ombudsfunctionaris.

Nieuw reglement vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen

Er komt een coördinerend vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen aan de UvA, naast de bestaande vertrouwenspersonen. Deze coördinerende vertrouwenspersoon is sparringpartner voor de andere vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, coördineert de activiteiten van het interne netwerk van vertrouwenspersonen, ziet toe op de onafhankelijke positionering van de vertrouwenspersonen in de faculteiten/centrale eenheden en monitort ook de taakbelasting per vertrouwenspersoon.

Nieuwe klachtenregeling

Al geruime tijd is er een speciale klachtenprocedure voor medewerkers en studenten van de UvA, in de nieuwe klachtenregeling is de termijn voor het indienen van klachten met betrekking tot ongewenst gedrag, flink verruimd. Verder is de regeling naar aanleiding van de praktijk van de afgelopen jaren, op een aantal punten verbeterd. De Commissie heeft nu de mogelijkheid zich uit te breiden met een deskundige op het gebied van het onderwerp van de klacht. Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk een klacht via de vertrouwenspersoon in te dienen (anoniem). Ook wordt er meer aandacht besteed aan nazorg. Voor wat betreft de definitie van ongewenst gedrag wordt gerefereerd aan de gedragscode van de Universiteit van Amsterdam.

Contact

Heb je hulp nodig naar aanleiding van ongewenst gedrag? Ga naar de wegwijzer sociale veiligheid voor studenten of medewerkers om te zien waar je terecht kunt.

Heb je vragen of opmerkingen over de campagne of reglementen? Mail naar regieSV@uva.nl