Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Van 31 mei tot en met 4 juni werden de jaarlijkse studentenraadsverkiezingen gehouden. Vandaag, vrijdag 11 juni, heeft het Centraal Stembureau (CSB) de uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt.

Centrale studentenraad

Van de 39.919 stemgerechtigde studenten bracht 4.244 studenten een stem uit voor de CSR. Dat komt neer op een opkomstpercentage van 11,2%. UvASociaal is opnieuw de grootste partij binnen de CSR. Zij hebben 1.377 stemmen ontvangen en krijgt drie zetels. 020, een nieuwkomer, is met 988 stemmen de tweede partij. Zij krijgen twee zetels. De Vrije Student (741 stemmen) en Inter (722 stemmen) krijgen beide een zetel in de raad.

De Activistenpartij UvA behaalde 416 stemmen en daarmee hebben zij onvoldoende stemmen behaald om een zetel te bemachtigen binnen de CSR.

Economie en Bedrijfskunde

Op de Faculteit Economie en Bedrijfskunde verdelen UvASociaal, List Sefa, 020 en Inter de zetels. UvASociaal is de grootste partij en krijgt vier zetels. List Sefa krijgt er drie, 020 twee en Inter krijgt een zetel. Op de FEB bracht 12,4 procent van de stemgerechtigde studenten een stem uit.

Geesteswetenschappen

Op de Faculteit der Geesteswetenschappen is Trots op FGw (TOF) opnieuw de grootste partij. Zij krijgen 7 zetels in de studentenraad. De Activistenpartij UvA en 020 krijgen twee zetels. Doordat 020 maar met een kandidaat heeft meegedaan aan de verkiezingen bij FGw, blijft één zetel in onbezet. De Vrije Student heeft een zetel behaald. Voor de faculteit Geesteswetenschappen ligt het opkomstpercentage op 12,3 procent.

Geneeskunde & Co-assistenten

Bij Geneeskunde verdelen Partij MFAS en Partij LEEF de zetels. Partij MFAS is de grootste partij geworden en krijgt zes zetels. Doordat deze partij met vijf kandidaten heeft meegedaan aan de verkiezingen, blijft één zetel in onbezet. Partij LEEF krijgt een zetel in de studentenraad. Bij Geneeskunde ligt het opkomstpercentage op 15,7%.

Bij de studentenraad voor de Co-assistenten deed alleen Partij MFAS mee aan de verkiezingen. Zij krijgen drie zetels in de raad. 11,2% van de studenten bracht een stem uit.

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

De studentenraad op de FMG wordt dit jaar gekozen vanuit vier verschillende subdisctricten: Social Science, Psychology, Communication Science en Child Development and Education.

Subdistrict Social Science

Bij het subdistict Social Science krijgen UvASociaal en 020 beide twee zetels. De Vrije Student heeft een zetel behaald. Inter en de Activistenpartij UvA hebben onvoldoende stemmen gekregen voor een zetel in de studentenraad. 17% van de stemgerechtigden heeft een stem uitgebracht.

Subdistrict Psychology

Bij het subdistrict Psychology is 020 de winnaar en heeft twee zetels behaald. Inter krijgt een zetel en UvASociaal krijgt geen zetel. Het opkomstpercentage was 10,7%.

Subdistrict Communication Science

Bij het subdistrict Communication Science krijgen UvASociaal en 020 beide een zetel. Inter heft onvoldoende stemmen gekregen om een zetel te bahalen in de studentenraad. Het opkomstpercentage was 7,4%.

Subdistrict Child Development and Education

Bij het subdistrict Child Development and Education heeft alleen UvASociaal meegedaan aan de verkiezingen. Zij krijgen twee zetels in de studentenraad. 7,8% van de studenten bracht een stem uit.

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Op de FNWI hebben drie partijen meegedaan aan de verkiezingen, LIEF, Slaafs – Eerlijk, Simpel, Bier en De Vrije Student. Zij hebben allemaal voldoende stemmen gekregen voor een of meer zetels. LIEF is de grootste partij en krijgt acht zetels. Slaafs krijgt er drie en De Vrije Student krijgt een zetel in de raad. Het opkomstpercentage was 10,6%.

Studentenraad Rechtsgeleerdheid

Ook op de rechtenfaculteit wordt gewerkt met een districtenstelsel. Studenten PPLE konden alleen op kandidaten uit het PPLE-district stemmen.

Rechtsgeleerdheid

Bij rechten is OpRecht de winnaar van de verkiezingen en krijgt vier zetels. De Vrije Student krijgt drie zetels en Inter krijgt een zetel in de studentenraad. De opkomst was 13,3%.

Rechtsgeleerdheid PPLE

Binnen het PPLE-district is door veel studenten gestemd. Het opkomstpercentage is 49,1% en is erg hoog in vergelijking met andere faculteiten. Inter is de winnaar en krijgt drie zetels. 020 krijgt een zetel en UvASociaal krijgt geen zetels.

Tandheelkunde (ACTA)

Op de tandheelkundefaculteit heeft alleen Kies ACTA meegedaan aan de verkiezingen. Zij krijgen alle acht zetels in de studentenraad. 23,7% van de studenten bracht een stem uit.

Opkomstpercentage per studentenraad vergeleken met vorig jaar

Raad

2020

2021

CSR

11,9%

11,2%

FEB

14,2%

12,4%

FGw

16,5%

12,3%

AMC

16,5%

15,7%

AMC-co

19,2%

8,8%

FMG Social Sciences

15,4

17%

FMG Psychology

9,3%

10,7%

FMG Communication

5,2%

7,4%

FMG CDE

13,3%

7,8%

FNWI

10,2%

10,6%

FdR

17%

13,3%

FdR PPLE

57,4%

49,1%

ACTA

37,8%

15,3%