Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op 25 mei 2021 heeft het College van Bestuur (CvB) de kaderbrief 2022 vastgesteld onder voorbehoud van instemming op de hoofdlijnen van de begroting door de centrale medezeggenschap. Tot en met 14 juni kunnen medewerkers en studenten kennis nemen van de inhoud van de kaderbrief en hierop reageren.

De kaderbrief dient als basis voor de begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-2025 van de UvA. Hij geeft richtlijnen en biedt handvatten aan faculteiten en diensten voor het opstellen van hun eigen begroting.

Het eerste hoofdstuk van de kaderbrief bevat een korte samenvatting, waarna in hoofdstuk 2 de hoofdlijnen van de begroting worden beschreven. De daarop volgende hoofdstukken bevatten een meer gedetailleerde beschrijving van de interne verdeling van de middelen voor onderwijs en onderzoek en een toelichting op de kaders voor de interne dienstverlening en centrale eenheden.

Proces consultatie kaderbrief

Studenten en medewerkers kunnen een vraag of opmerking over de kaderbrief tot en met 14 juni sturen naar het emailadres financienencontrol-bb@uva.nl. Na afloop van de consultatieperiode worden de opmerkingen, suggesties en vragen aan de medezeggenschap aangeboden. Indien van toepassing zal de input gebruikt worden voor de conceptbegroting die later in het jaar opgesteld wordt. Een terugkoppeling op de tijdens de consultatieperiode ontvangen reacties zal bij de conceptbegroting gevoegd worden.

Instemmingsperiode GV

Tegelijk met de start van de consultatieperiode wordt de kaderbrief ter instemming op de hoofdlijnen van de begroting aan de Gezamenlijke Vergadering (GV) van de medezeggenschap aangeboden. Deze instemmingsperiode loopt tot en met 12 juli. In deze periode is een Gezamenlijke Overlegvergadering (GOV) over de kaderbrief 2022.

Consultatie conceptbegroting 2022

Faculteiten en diensten stellen op basis van de kaderbrief een concept versie van hun eigen begroting op. Deze concept versies worden samengevoegd tot een UvA-brede conceptbegroting. In het najaar zal het College van Bestuur de academische gemeenschap consulteren over de conceptbegroting 2022 en de GV hierover om advies vragen. De begroting 2022 wordt in december door het CvB vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Download de kaderbrief 2022 hier.

Online college 2 juni

Wil je meer weten over de financiële huishouding van de universiteit en actuele financiële onderwerpen? Meld je dan aan voor het online college van CvB-lid Jan Lintsen op 2 juni 2021.