Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op 20 april jl. is het besluit genomen om alle fysieke exchange programma’s in het eerste semester van het academische jaar 2021-2022 te schrappen. Dit gebeurde op basis van de negatieve reisadviezen wereldwijd en om studenten tijdig de ruimte te geven zich te oriënteren op alternatieven.

Het annuleren van álle fysieke programma’s was een enorme teleurstelling en een te generiek besluit. In de afgelopen periode is ons gevraagd te onderzoeken of maatwerk mogelijk is. Daar komen wij graag aan tegemoet. Daarbij speelt mee dat de mogelijkheid bestaat dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken op korte termijn de reisadviezen voor een aantal landen aanpast naar kleurcode geel. Om deze reden hebben we besloten de fysieke uitwisselingsprogramma’s in semester 1 van studiejaar 2021-2022 alsnog door te laten gaan onder een aantal voorwaarden:

  1. voor de uitgaande exchange geldt een positief reisadvies (kleurcode geel/groen) voor de bestemming (land of regio);
  2. de betrokken partneruniversiteit is akkoord met het hanteren van dit beleid en geeft de peildatum aan voor uiterste aanmelding; op die datum is het reisadvies van buitenlandse zaken groen of geel;
  3. mochten studenten besluiten de aanmelding voor exchange voort te zetten is dit op eigen risico; dat betekent dat eventuele kosten voor visa, reizen en andere zaken bij annulering of repatriëring niet op de UvA kunnen worden verhaald.

We raden om die reden alle studenten dan ook af nu kosten te maken, zoals het boeken van een vlucht, als dat nog niet echt nodig is.

Uitsluitingsgrond

Landen waarvan al bekend is dat fysieke exchange van overheidswege of op basis van besluitvorming bij partneruniversiteiten is geannuleerd, worden buiten beschouwing gelaten. Dit betreft in elk geval Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore. Indien partners in de komende periode overgaan tot annulering van de fysieke uitwisseling, zal deze exchange ook moeten worden geannuleerd. Studenten die dit betreft worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Vakaanmelding in juni: doen!

Een positief reisadvies kan ook veranderen en mogelijk stelt een land voorwaarden, zoals volledige vaccinatie waardoor afreizen alsnog niet kan: het blijft dus belangrijk dat studenten zich in juni aanmelden voor vakken aan de UvA in september. We roepen iedereen op dit voor de zekerheid te doen.

Stages en individuele afstudeerprojecten

In het besluit van 20 april stond al dat stages, individuele afstudeerprojecten en hybride uitwisselingsprogramma’s die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen doorgaan. Dit blijft zo.

Met dit aangepaste besluit zorgen we voor maatwerk, per land en per partneruniversiteit. We hopen dat een deel van de studenten alsnog op uitwisseling kan en een waardevolle buitenlandervaring kan opdoen.