Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Per 1 mei 2021 treedt Willy Spaan toe tot de raad van toezicht (RvT) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De benoeming door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is voor een periode van 4 jaar.

Willy Spaan volgt Gerards Mols op, wiens tweede zittingstermijn per die datum afloopt. De voorkeur van de RvT ging uit naar een opvolger met ruime ervaring in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, opgedaan als hoogleraar en bestuurder in bij voorkeur een bèta- of interdisciplinaire context, die vanuit deze achtergrond ook actief bijdraagt aan de commissie onderwijs en onderzoek van de RvT. Aan dit profiel voldoet Spaan ruimschoots. De medezeggenschap is in een eerder stadium gekend in de profielschets voor de raad van toezicht en heeft hierover positief geadviseerd.

Marise Voskens, voorzitter van de raad van toezicht, is enthousiast over de benoeming. ‘Willy is zonder meer een geschikte opvolger van Gerard, die in de afgelopen 8 jaar vanuit grote betrokkenheid heeft bijgedragen aan de visie en inhoudelijke inbreng van de raad van toezicht. Daarvoor zijn wij Gerard zeer erkentelijk. De komst van Willy betekent een waardevolle toevoeging aan het palet aan kennis en ervaring binnen de raad. Wij kijken uit naar de samenwerking.’

Over Willy Spaan

Prof. dr. Willy Spaan (1954) is emeritus hoogleraar Fundamentele Virologie aan de Universiteit Leiden en was van 2015-2020 voorzitter van de raad van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Eerder was Spaan onder meer bestuursvoorzitter van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, voorzitter van het Centrum voor Infectieziekten en hoofd van de Afdeling Medische Microbiologie van het LUMC.

Spaan bekleedt verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo is hij vicevoorzitter van de raad van toezicht van het Martini Ziekenhuis, zit hij in het Wetenschappelijke adviespanel COVID-19  van het ministerie van VWS betreffende het coronavirus vaccin en is hij voorzitter van de door Health Holland ingestelde werkgroep Deltaplan Pandemic Preparedness i.o.

‘De UvA is een brede universiteit en over de volle breedte internationaal van topniveau. De ambitie in het nieuwe instellingsplan spreekt mij zeer aan en ik vind het een voorrecht om als toezichthouder een bijdrage te mogen leveren aan het realiseren daarvan’, aldus Willy Spaan.

Over de Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt onafhankelijk toezicht op het college van bestuur van de UvA, benoemt de leden van het college en staat het waar nodig met raad bij. Belangrijke documenten zoals het instellingsplan, de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het universiteitsreglement van de UvA moeten door de RvT worden goedgekeurd. De raad ziet toe op de naleving door het college van de wettelijke verplichtingen en op een doelmatig en rechtmatig gebruik van de middelen. De RvT bestaat uit 5 leden. De overige leden zijn Marise Voskens (voorzitter), Pauline Meurs, Rob Becker en Omar Ramadan. Eerstgenoemde drie leden zijn afgelopen jaar herbenoemd voor een tweede termijn.