Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Er is een memo Sociale Veiligheid opgesteld, met een overzicht van initiatieven die zijn genomen voor het versterken van sociale veiligheid van 2019 tot 2021 en nog uit te voeren verbeteracties in 2021.

Mede naar aanleiding van concrete casuïstiek is in de afgelopen periode een aantal (deels externe) deskundigen gevraagd te kijken naar de werking van het bestaande systeem van sociale veiligheid binnen de UvA. Er is gereflecteerd op de aanbevelingen en adviezen van de taskforce sociale veiligheid, de externe commissie sociale veiligheid, de medezeggenschap, de Senaat, het Chief Diversity Office (CDO) en diverse andere gremia.

Het werkplan dat op basis van de verschillende aanbevelingen is opgesteld, geeft helderheid over de nog te nemen stappen, inclusief een tijdslijn. Met de UvA-gemeenschap wordt dit plan verder geconcretiseerd en uitgevoerd. De regievoerder sociale veiligheid is betrokken bij de uitvoering en samenhang van de initiatieven.