Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De coronapandemie en de uitbreiding van het digitale onderwijs is voor de UvA aanleiding om de noodzaak van renovatie of nieuwbouw opnieuw kritisch te beoordelen. Ook de haalbaarheid van nieuwe plannen wordt grondig onderzocht. In alle huisvestingsprojecten is tevens het risicomanagement aangescherpt. Concreet is besloten dat er geen nieuwe collegezaal op het Roeterseiland komt. De bouw van de Universiteitsbibliotheek (UB) gaat, ondanks extra kosten, door. Ook de planvorming in het Universiteitskwartier wordt voortgezet.

Nieuwe UB atrium

Universiteitsbibliotheek

De afbouw van de UB is gegund aan een uitvoerende partij. De planning is dat het pand in 2023 in gebruik kan worden genomen. De complexe renovatie van de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis in combinatie met de nieuwbouw, de aanleg van de kelder en het atrium gaat totaal € 108,8 miljoen kosten. De bouwkosten zijn toegenomen door een aantal forse tegenvallers. De bouwkundige staat van de gebouwen bleek nadat ze waren gestript veel slechter dan verwacht. Het vervangen van de funderingen, de aanleg van een (fiets)kelder en de restauratie van de gevels vragen om veel meer ingrepen, materialen en arbeid. Tegenvaller is ook dat de prijzen van materiaal en arbeid door marktwerking zijn gestegen. Evenals de logistieke kosten voor een bouwplaats in de historische en kwetsbare binnenstad. De UvA vindt de extra uitgaven voor de UB nodig, omdat deze voorziening met haar studieplekken en uitgebreide collectie voor studenten en medewerkers belangrijk is en een onmisbare hoeksteen wordt van het Universiteitskwartier. De extra uitgaven voor de UB worden niet betaald uit budget voor onderwijs en onderzoek, maar worden ten laste gebracht van het Huisvestingsplan.

Aanbevelingen

Om er zeker van te zijn dat uitgaven voor huisvesting verantwoord zijn, vraagt de UvA regelmatig externe deskundigen om advies. Dat is ook gedaan voor de UB. Uit de adviezen blijkt dat de kostenstijging vooral is gaan zitten in de bouw van de kelder, waarvan de uitvoering nu in volle gang is. De extra uitgaven worden, gezien het monumentale karakter van het gebouw en het ambitieniveau, als proportioneel beoordeeld. Het beeld is dat de UvA-besluitvorming over het project UB  tot nu toe zorgvuldig is geweest en de beheersing van het project voldoende. Ten aanzien van de projectbeheersing zijn aanbevelingen gedaan die zijn overgenomen door de UvA. Deze aanbevelingen worden ook in andere huisvestingsprojecten toegepast. 

Collegezaal 

De aanhoudende coronacrisis en de groei van het digitaal onderwijs is voor de UvA aanleiding om af te zien van de bouw van een flexibel onderwijsgebouw op het Roeterseiland. De UvA schortte de bouw eerder op, omdat de bouwkosten te hoog werden bevonden. De ontwikkeling van het zogeheten plot V wordt nu stopgezet, omdat onzeker is hoe de vraag naar grote onderwijsruimtes zich op de langere termijn gaat ontwikkelen. Op het Amsterdam Science Park wordt Lab42, de internationale hub voor de ontwikkeling van talent op het gebied van digitale innovatie en artificiële intelligentie (AI), volgens planning en kostenraming gerealiseerd.

Universiteitskwartier

De gemeente Amsterdam, buurtbewoners, ondernemers en de UvA werken samen aan een Strategisch Masterplan (SMP) dat naar verwachting voorjaar 2021 gereed is. Het SMP is een goede basis om een eeuwenoud en kwetsbaar stukje Amsterdam te ontwikkelen tot een uniek stedelijk gebied. De ervaringen met de bouw van de UB leren dat de conditie van de funderingen in dit stuk binnenstad slecht zijn. Daarom worden de fundamenten van de monumentale gebouwen opnieuw onderzocht. In afwachting van de uitkomst is het ontwerpproces van het project BG5, de voormalige mensa, on-hold gezet. Tevens wordt in het UK verkend of we door alternatieve planvorming de kosten van huisvestingsprojecten kunnen verminderen. Met zo’n verkenning is nu gestart voor de Oudemanhuispoort. Deze verkenningen passen in het ontwikkeltraject van het UK. Met het gereedkomen van het SMP wordt in dit traject een belangrijke nieuwe stap gezet.