Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Eva Groen-Reijman, postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), is de nieuwe voorzitter van het UniversiteitsForum van de UvA.

Foto van Eva Groen-Reijman
Foto: Bob Bronshoff

Groen-Reijman heeft een lange relatie met de UvA: ze studeerde Wijsbegeerte en Taal en communicatie aan de UvA, zat in opleidingscommissies en studentenraden, promoveerde en doceerde aan de UvA, en zij was lid van de commissie Democratisering & Decentralisering, die het instellen van het UniversiteitsForum voorstelde. Aan de FGw doet ze onderzoek naar de legitimiteit van political microtargeting.

Groen-Reijman vervult de functie van voorzitter in ieder geval tot en met de start van het volgende semester, wanneer het UniversiteitsForum een voorzittersverkiezing organiseert. 

Aftrap academisch jaar 2020-2021

Het UniversiteitsForum kwam op maandag 21 september – na lange tijd – weer bijeen. Het thema van de sessie was ‘UvA-onderwijs in tijden van corona’. De leden van het forum gingen met elkaar in gesprek over vijf deelvragen:

  • Hoe kunnen we zorgen dat studenten en medewerkers zich verbonden blijven voelen met collega's en de organisatie wanneer fysieke afspraken niet mogelijk zijn?
  • Hoe pakt het digitale onderwijs in de praktijk uit? Wat werkt er wel en wat werkt er absoluut niet?
  • Wanneer onderwijs weer gedeeltelijk op locatie plaats mag vinden, hoe kunnen we die tijd dan optimaal benutten?
  • Wat leert de coronacrisis ons over de vormgeving van het onderwijs in 'normale' tijden?
  • Hoe zou de UvA haar medewerkers en studenten het beste kunnen ondersteunen wat betreft het onderwijs in coronatijd?

Lees het uitgebreide verslag.