Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het einde van de coronacrisis is helaas nog niet in zicht. Het blijft voor iedereen een moeilijke tijd die veel van ons vraagt. Het is voor de faculteiten en de centrale organisatie dan ook belangrijk om goed inzicht te hebben in de impact van de maatregelen op het welzijn van studenten en medewerkers, vooral met het oog op (betere) ondersteuning. Daarom gaat, net als in de laatste maanden van vorig studiejaar, de UvA-Crisismonitor weer van start.

Alle studenten en medewerkers* ontvangen een e-mail, waarin zij worden gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. De vragen hebben betrekking op zorgen over de crisis, de werk- of studiedruk, de informatievoorziening vanuit de UvA, en faciliteiten om thuis te kunnen werken of te studeren.

De uitkomsten van de Crisismonitor helpen bij het maken van beleid en het kunnen doen van aanpassingen in de uitvoering ervan. Over de uitkomsten wordt ook bericht in de nieuwsbrieven van de UvA en op de website.

De Crisismonitor bestaat uit herhaalde metingen. Na de eerste vragenlijst wordt studenten en medewerkers eens per 8 weken opnieuw gevraagd om mee te doen. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten per keer. Hier kun je lezen hoe je privacy wordt beschermd.

* Met uitzondering van medewerkers van het Amsterdam UMC en buitenpromovendi, en met uitzondering van internationale uitwisselingsstudenten.