Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het Centraal Stembureau van de UvA heeft woensdag 8 juli de uitslagen van de Studentenraadsverkiezingen bekendgemaakt. Het totale opkomstpercentage is 15 procent. UvASociaal blijft de grootste partij in de Centrale Studentenraad.

Centrale Studentenraad

Van de 35.766 stemgerechtigde studenten bracht 4.237 studenten een stem uit voor de CSR. Dat komt neer op een opkomstpercentage van 11,9 procent. UvASociaal haalde 2035 stemmen binnen en verdient daarmee vier zetels. De Vrije Student kreeg 910 stemmen en krijgt twee zetels in de raad. Inter behaalde 645 stemmen en krijgt een zetel in de nieuwe CSR. SLAAFS en nieuwkomer Anti-corona Partij kregen respectievelijk 278 en 273 stemmen, voor beide partijen niet genoeg om een zetel te bemachtigen.

De Centrale Studentenraad bestaat uit zeven direct verkozen kandidaten en zeven afgevaardigden vanuit de verschillende facultaire studentenraden. Wie dat zijn vanuit welke studentenraad wordt later bekend.

Economie en Bedrijfskunde

Op de Faculteit Economie en Bedrijfskunde verdelen List Sefa, UvASociaal en Inter de zetels. List Sefa gaat met vijf zetels aan de haal, UvASociaal krijgt er vier en de laatste zetel gaat naar Inter. Op de FEB bracht 14,2 procent van de stemgerechtigde studenten een stem uit.

Geesteswetenschappen

Studentenpartij Trots op FGw (TOF) heeft op de Faculteit Geesteswetenschappen tien van de in totaal twaalf beschikbare zetels behaald. De Vrije Student krijgt een zetel, net als de Anti-corona Partij. Voor de faculteit Geesteswetenschappen ligt het opkomstpercentage op 16,5 procent.

Geneeskunde & Co-assistenten

Partij LEEF wint 4 zetels. MFAS wint 3 zetels. 27,8 procent van de studenten bracht daarvoor een stem uit.

Bij de studentenraad voor de Co-assistenten krijgt zowel MFAS, LEEF en nieuwe partij INTER elk 1 zetel. 19,2 procent bracht een stem uit.

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

De studentenraad op de FMG wordt dit jaar gekozen vanuit vier verschillende subdisctricten. In het subdistrict Social Science bracht 15,4 procent van de stemgerechtigde studenten een stem uit. UvASociaal wint daar 4 van de acht beschikbare zetels, de nieuwe studentenpartij 020Together krijgt er 3 en de De Vrije Student wint er een.

Bij het subdistrict Psychology bracht slechts 9,3 procent van de studenten een stem uit. UvASociaal wint hier de twee zetels.

In het subdistrict Communication Science maakte 5,2 procent van de stemgerechtigde studenten gebruik van hun stemrecht. Daar gingen alle zetels (1) naar de enige deelnemende partij, namelijk UvASociaal.

In het vierde kiesdistrict, Child Development and Education, was de opkomst 13,3 procent. Ook hier gingen alle zetels (1) naar de enige deelnemende partij, namelijk UvASociaal.

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Ook op de FNWI komen twee verschillende partijen in de raad waarvan er een duidelijk de grootste is: LIEF behaalt negen van de in totaal twaalf beschikbare zetels. SLAAFS bemachtigd de overige drie zetels. Red UvA behaalt te weinig stemmen voor een zetel. Het opkomstpercentage op de FNWI is 10,2 procent.

Studentenraad Rechtsgeleerdheid

Op de rechtenfaculteit wordt net als op de FMG voor het eerst gewerkt met een districtenstelsel. Studenten PPLE konden alleen op kandidaten uit het PPLE-district stemmen. De rest van de FdR-studenten stemt op de overige kandidaten binnen de faculteit.

Binnen het PPLE-district ligt de opkomst met 57,4 procent erg hoog. Inter eist daarbij als enige deelnemende partij alle vier de beschikbare zetels op. Op de rest van de rechtenfaculteit ligt het opkomstpercentage met 17 procent een stuk lager. OpRecht en De Vrije Student verdeelden de acht beschikbare zetels, OpRecht kreeg er 5 en De Vrije Student kreeg er 3.

Tandheelkunde

Op de tandheelkundefaculteit (ACTA) was het opkomstpercentage 37,8 procent. Alle acht de beschikbare zetels gaan naar Kies ACTA, de enige partij die aan de verkiezingen mee deed.

Opkomstpercentage per studentenraad vergeleken met vorig jaar

 

Partij

2019

2020

CSR

12,7%

11,9%

FEB

24,0%

14,2%

FGw

15,4%

16,5%

AMC

33,1%

16,5%

AMC-co

17,2%

19,2%

FMG Social Sciences

17,5%

15,4%

FMG Psy

6,4%

9,3%

FMG Comm

11,4%

5,2%

FMG CDE

0,51%

13,3%

FNWI

17,2%

10,2%

FdR

16,5%

17%

FdR PPLE

71,0%

57,4%

ACTA

18,8%

37,8%