Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De manieren waarop ongewenst gedrag kan worden gemeld, worden met ingang van 15 juli a.s. uitgebreid met een tijdelijk extern meldpunt ongewenst gedrag.

Het externe meldpunt bestaat naast de bestaande mogelijkheden om ongewenst gedrag te melden. Het meldpunt wordt ondergebracht bij CAOP, die ervaring en expertise heeft op dit gebied en als externe organisatie meerdere belangrijke meldpunten beheert en organisaties adviseert en ondersteunt.

Hoe werkt het externe meldpunt ongewenst gedrag?

Meldingen die bij dit externe meldpunt binnenkomen, worden doorgezet naar de UvA en door CAOP geregistreerd en gevolgd. Het CAOP bewaakt dat de meldingen door de UvA worden onderzocht en afgehandeld. Het externe meldpunt blijft in ieder geval tot 1 januari 2021 beschikbaar.

Rapportage

Periodiek wordt gerapporteerd over het aantal meldingen bij het externe meldpunt, over het type meldingen en over de inmiddels ondernomen acties om de meldingen te onderzoeken. Deze rapportage is niet herleidbaar tot personen. De rapportage wordt samen met aanbevelingen uit inventarisaties van lopende onderzoeken gebruikt voor structurele verbeteringen en versterking van sociale veiligheid aan de UvA.

Waarom een extern meldpunt?

De UvA wil extra aandacht geven aan goede afhandeling van meldingen van ongewenst gedrag. ‘We vinden het heel belangrijk dat iedereen erop kan vertrouwen dat meldingen van ongewenst gedrag serieus worden genomen en worden onderzocht. Voor medewerkers en studenten voor wie de bestaande voorzieningen op dit moment geen afdoende oplossing bieden, richten we op korte termijn dit extra meldpunt in om ongewenst gedrag te melden. Hiermee onderzoeken we tegelijkertijd om hoeveel en wat voor soort meldingen het gaat, als aanvulling op al lopende analyses. Vanuit diverse invalshoeken krijgen we zo een volledig beeld waar vanuit we verder bouwen aan een integrale aanpak van herkennen, bespreken en voorkomen van ongewenst gedrag. In de werk- en studeeromgeving van de UvA moet sociale veiligheid een vaste waarde zijn.’, zegt voorzitter van het CvB Geert ten Dam.