Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De reparatiewerkzaamheden die sinds 10 juni gestart zijn aan het dak van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek lopen door weersomstandigheden vertraging op. De extreme warmte van afgelopen week en het huidige regenachtige weer zorgen voor risico's voor de waardevolle collectie. De reparatiewerkzaamheden worden daarom uitgesteld tot de weersomstandigheden het toelaten de werkzaamheden weer te hervatten.

Dakrenovatie UB Bijzondere Collecties Oude Turfmarkt 129
Dakrenovatie UB Bijzondere Collecties Oude Turfmarkt 129

De doorlooptijd van het project werd geschat op 4,5 tot 5,5 weken, maar zijn dus afhankelijk van de weersomstandigheden en zullen meer tijd in beslag nemen. Omdat het hier om onderhoudswerkzaamheden gaat in plaats van nieuwbouwwerkzaamheden, werkt de aannemer van 07.00-17.00 uur tijdens de bij wet goed gekeurde tijden. De aannemer is verzocht geen radio op het dak aan te zetten en rekening te houden met de omwonenden, om de geluidsoverlast te beperken.

Helaas brengt het aanbrengen van de isolatie enige geluidsoverlast met zich mee. De isolatie wordt met popnagels aangebracht. Eveneens zal het aanbrengen van de bitumen dakbedekking en de valbeveiliging voor geluidsoverlast in de omgeving kunnen zorgen. Het verwijderen en terugplaatsen van de luchtkanalen zorgt voor tijdelijke geluidsoverlast.

Wat wordt er precies gedaan?

Daklekkages

De UB-Bijzondere Collecties kampt met daklekkages. Deze lekkages brengen de waardevolle collectie van de Universiteitsbibliotheek in gevaar. Om deze lekkages op te lossen zal de dakbedekking compleet vervangen worden.

Opslag materiaal

Het materiaal is opgeslagen in de tuin van UB-Bijzondere Collecties. Het kan niet opgeslagen worden op de Oude Turfmarkt, omdat dit openbaar gebied/gemeentegrond, is. De tuin is eigendom van de UvA, daar kan net als bij ieder ander materiaal in opgeslagen worden. Het materiaal is niet opgeslagen op het Turfdraagsterpad, omdat het daar onbewaakt en onbeheerd staat.

Het materiaal wordt vanuit de tuin naar de Oude Turfmarkt verplaatst, wanneer het op het dak nodig is. Vanaf de Oude Turfmarkt wordt materiaal omhoog gebracht, zodat er geen geluidsoverlast van het ophijsen is voor omwonenden. Dit is dus een geluidbeperkende maatregel voor omwonenden.

De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk op het dak worden uitgevoerd. Maar soms worden werkzaamheden in de tuin gedaan.

Uitvoering

De dakbedekking bestaat uit 3 lagen, vanaf het beton dak:

  1. Een damp remmende laag
  2. Isolatie
  3. Dakbedekking

Het werk wordt in zones uitgevoerd. Er wordt steeds een deel van dakbedekking en de isolatie verwijderd. De oude damp remmende laag wordt niet verwijderd. Over de oude damp remmende laag wordt dan direct een nieuwe damp remmende laag aangebracht. Daaroverheen wordt de isolatie aangebracht en tot slot komt daar nieuwe dakbedekking overheen. Daarna gaat men verder met de volgende zone.

De nieuwe bitumen dakbedekking is wortelwerend, zodat er in de toekomst eventueel een groen dak of zonnepanelen aangebracht kan worden. Over het dak lopen een aantal luchtkanalen. Deze worden verwijderd, zodra op dit punt de dakbedekking wordt vervangen. Daarna worden de luchtkanalen weer teruggeplaatst. Tot slot wordt nieuwe valbeveiliging aangebracht.

Opmerkingen of vragen? 

Neem voor opmerkingen of vragen contact op met omgevingsmanager Thomas Vernooij, via t.t.a.m.vernooij@uva.nl of tel: 020 5257 724.