Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Marise Voskens, Pauline Meurs en Rob Becker zijn door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) herbenoemd tot respectievelijk voorzitter en leden van de Raad van Toezicht (RvT) van de UvA. De herbenoemingen gaan in per 26 augustus 2020 en zijn voor een periode van vier jaar.

De voltallige RvT bestaat uit  vijf leden. Gerard Mols is sinds 2013 lid van de RvT en werd in 2017 herbenoemd voor een tweede termijn die eindigt in 2021. Omar Ramadan werd in 2019 op voordracht van de medezeggenschap van de UvA voor een periode van vier jaar benoemd en hij geniet, volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), ‘het bijzonder vertrouwen van de medezeggenschap’.

Over de Raad van Toezicht

De RvT houdt onafhankelijk toezicht op het bestuur van de universiteit, benoemt de leden van het College van Bestuur en staat het College waar nodig met raad bij. Belangrijke plandocumenten zoals het instellingsplan, de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het bestuurs- en beheersreglement moeten worden goedgekeurd door de Raad.

Meer informatie over de leden van de RvT