Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op 6 mei 2020 heeft het College van Bestuur (CvB) de kaderbrief 2021 vastgesteld onder voorbehoud van instemming op de hoofdlijnen van de begroting door de centrale medezeggenschap. De kaderbrief dient als basis voor de begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 van de UvA. Hij geeft richtlijnen en biedt handvatten aan faculteiten en diensten voor het opstellen van hun eigen begroting. Tot en met 20 mei kunnen medewerkers en studenten kennis nemen van de inhoud van de kaderbrief en hierop reageren.

Het eerste hoofdstuk van de kaderbrief bevat een korte samenvatting, waarna in hoofdstuk 2 de hoofdlijnen van de begroting worden beschreven. De daarop volgende hoofdstukken bevatten een meer gedetailleerde beschrijving van de interne verdeling van de middelen voor onderwijs en onderzoek en een toelichting op de kaders voor de interne dienstverlening en centrale eenheden.

Proces consultatie kaderbrief

Studenten en medewerkers kunnen een vraag of opmerking over de kaderbrief tot en met 20 mei sturen naar het emailadres financienencontrol-bb@uva.nl. Na afloop van de consultatieperiode worden de opmerkingen, suggesties en vragen aan de medezeggenschap aangeboden. Indien van toepassing zal de input gebruikt worden voor de conceptbegroting die later in het jaar opgesteld wordt. Een terugkoppeling op de tijdens de consultatieperiode ontvangen reacties zal bij de conceptbegroting gevoegd worden.

Instemmingsperiode GV

Tegelijk met de start van de consultatieperiode wordt de kaderbrief ter instemming op de hoofdlijnen van de begroting aan de Gezamenlijke Vergadering (GV) van de medezeggenschap aangeboden. Deze instemmingsperiode loopt tot en met 22 juni. Halverwege deze periode is een Gezamenlijke Overlegvergadering (GOV) over de kaderbrief 2021. De reacties van studenten en medewerkers op de kaderbrief 2021 kunnen op dat moment worden besproken.

Consultatie conceptbegroting 2021

Faculteiten en diensten stellen op basis van de kaderbrief een concept versie van hun eigen begroting op. Deze concept versies worden samengevoegd tot een UvA-brede conceptbegroting. In het najaar zal het College van Bestuur de academische gemeenschap consulteren over de conceptbegroting 2021 en de GV hierover om advies vragen. De begroting 2021 wordt in december door het CvB vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Open college Jan Lintsen

Wil je meer weten over de totstandkoming van de kaderbrief of heb je specifieke vragen? Volg dan het eenmalige online college van CvB-lid Jan Lintsen op woensdag 3 juni. Het Nederlandse college vindt plaats vanaf 16.00 tot 16.45 uur. Meld je hier aan: