Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Bijna de helft van de studenten en de medewerkers van de UvA maakt zich sterke tot zeer sterke zorgen door de coronacrisis, blijkt uit de eerste uitkomsten van de UvA Crisismonitor. De zorgen gaan vooral over het welzijn en de gezondheid van familie en vrienden. Daarnaast maken veel studenten zich zorgen over hun studievoortgang en geven ze aan dat de studiedruk hoger is dan onder normale omstandigheden. Onder medewerkers is een vergelijkbaar beeld te zien: een groot deel van hen ervaart meer werkdruk dan normaal.

Over de communicatie over de coronamaatregelen aan de UvA is het merendeel van studenten en medewerkers positief. Als het gaat om het online onderwijs geeft de meerderheid van de studenten en medewerkers aan dat dit goed verloopt. Een groot deel van het wetenschappelijk personeel zegt problemen te hebben met het continueren van onderzoek.

De toegenomen werk- en studiedruk komt onder meer door de combinatie van thuiswerken en de zorg/thuisscholing voor kinderen en dat werk en privé door elkaar lopen, blijkt uit de eerste crisismonitor. Voorlopig moeten we echter nog zoveel mogelijk thuiswerken. Wel wordt er gewerkt aan verschillende scenario’s voor het geval we (deels) weer op UvA-locaties aan de slag mogen. Daarbij is een van de prioriteiten de behoefte aan werk- en studieplekken, uiteraard met de verplichte anderhalve meter afstand. De mogelijkheid van extra ondersteuning bij het verzorgen van online onderwijs en tentaminering blijft beschikbaar.

In reactie op de crisismonitor wil het College graag nogmaals benadrukken dat ze zich ervan bewust is dat werken en studeren in deze coronacrisis veel vraagt van medewerkers en studenten. Het uitgangspunt dat we van onszelf en anderen niet het onmogelijke vragen blijft dan ook onverminderd van kracht om te voorkomen dat de werk- en studiedruk nog hoger worden.

 

Doel van de monitor is het vergroten van het inzicht in de impact van de maatregelen die de UvA vanwege de coronacrisis heeft moeten nemen, op het welzijn van studenten en medewerkers. De Crisismonitor bestaat uit herhaalde metingen. De uitkomsten zijn belangrijk voor het beleid en bestuur tijdens de coronacrisis, en worden gebruikt door de centrale organisatie en de faculteiten/diensten.

De uitkomsten van de eerste crisismonitor

Studenten

De survey is onder 33.453 studenten uitgezet, van wie 20% (6.599 studenten) de vragenlijst volledig heeft ingevuld.

Zorgen

Bijna de helft van de deelnemende studenten (47%) maakt zich (zeer) sterke zorgen door de coronacrisis en 42% maakt zich enigszins zorgen. Hun zorgen gaan vooral over het welzijn en gezondheid van familie en vrienden (75%). Ook de eigen studievoortgang is een belangrijk punt van zorg (59%).
 

Studiedruk

58% geeft aan dat de studiedruk (veel) hoger is dan onder normale omstandigheden. Daarbij noemen de meeste studenten: de verstoorde balans werk-privé (67%), het aanpassen aan het online studeren (58%) en het niet hebben van een goede, fysieke werkplek (42%). Erg belangrijk is dat daarnaast 14% van de studenten druk ervaart door extra zorgtaken.

Communicatie

De informatie die de UvA verstrekt over de genomen maatregelen, vindt 63% van de studenten (heel) duidelijk. Daarentegen vindt 14% de informatie juist (heel) onduidelijk. De studenten zeggen voor hun informatie het meest gebruik te maken van de centrale UvA-website (53%), de UvA-brede studentennieuwsbrief (53%) en de eigen docenten (51%)*.

Onderwijs

77% van de studenten volgde in de week voorafgaand aan de survey online onderwijs. 60% geeft aan dat het (zeer) goed ging; volgens 11% ging het juist (zeer) slecht.

Medewerkers

De vragenlijst is onder 6.527 medewerkers uitgezet, van wie 2.899 de vragenlijst volledig invulden. Met 44% is de respons hoger dan die onder studenten.

Zorgen

De coronacrisis geeft 45% van de medewerkers in (zeer) sterke mate zorgen. Enigszins zorgen maakt 45% zich. Net als de studenten maken de meeste medewerkers,80%, zich zorgen over het welzijn van familie en vrienden. In mindere mate maken ze zorgen over hun eigen welzijn en gezondheid: 37%.

Werkdruk

Voor bijna de helft (47%) van de medewerkers is de werkdruk (veel) hoger dan normaal. De meest genoemde oorzaken zijn: verstoorde balans werk-privé 57%), verminderde concentratie (50%) en het aanpassen aan online werken (43%). Van de medewerkers heeft bijna een derde (31%) het extra druk door zorgtaken.

Communicatie

81% van de medewerkers vindt de informatie van de UvA over de coronamaatregelen (heel) duidelijk; 6% heeft een tegenovergestelde mening hierover en vindt de informatie juist niet duidelijk. De meeste genoemde informatiebronnen zijn: de UvA-brede medewerkersnieuwsbrief (69%), de leidinggevende (59%) en de UvA.nl/corona-website (52%).

Onderwijs

Van de docenten die (in de week voorafgaand aan de survey) online onderwijs hebben gegeven, geeft 60% aan dat het (zeer) goed verliep en 3% dat het slecht verliep.

Onderzoek

Ruim tweevijfde van de wetenschappers (43%) geeft aan (in de week voorafgaand aan de survey) problemen te hebben gehad met hun onderzoekswerk.