Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De pilotfase van het UniversiteitsForum wordt verlengd in 2020, met een aantal belangrijke wijzigingen in de formule. Het UniversiteitsForum ging in 2018 van start, onder voorzitterschap van hoogleraar Sociologie Jan Rath, om medewerkers en studenten van de UvA de gelegenheid te geven om zich - buiten de reguliere bestuurs- en inspraakkanalen - uit te spreken over kwesties die de lange-termijnontwikkeling van de universiteit aangaan.

In de laatste bijeenkomst van 2019 kwamen de leden, onder leiding van Rath, tot een voorstel voor voortzetting van het experiment in een gewijzigde opzet. 

De wijzigingen:

  1. Het ledenbestand wordt ververst, deels om te voorzien in vervanging van personen die de UvA ondertussen verlaten hebben, deels om ook andere medewerkers en studenten de gelegenheid te geven deel te nemen. Dat laatste gebeurt door een kortere termijn aan het lidmaatschap te verbinden.
  2. Er wordt een agendacommissie samengesteld waarin een aantal Forumleden samen met voorzitter Jan Rath, hoogleraar Sociologie, afspreken welke onderwerpen aan de orde komen.
  3. De bijeenkomsten zullen in frequentie toenemen en in duur verkort worden. Een reeks van korte lunchbijeenkomsten ligt dan bijvoorbeeld voor de hand.
  4. De discussies krijgen een minder vrijblijvend karakter. Het UniversiteitsForum is helemaal vooraan de beleidscyclus gepositioneerd, voorafgaand aan de beleidsvorming, wat vrijblijvendheid van de gesprekken in de hand kan werken. De inzet is om in het vervolg van de pilotfase concretere aanbevelingen voor beleid en bestuur te formuleren.

De bijeenkomsten blijven uiteraard openbaar: iedereen kan als toehoorder de beraadslagingen van het UniversiteitsForum bijwonen.

Binnenkort volgt berichtgeving over de nieuwe loting voor lidmaatschap van het UniversiteitsForum en worden onderwerpen en data voor de vervolgbijeenkomsten bekendgemaakt.