Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De nieuwe ombudsfunctie voor studenten en medewerkers maakt deel uit van een pakket aan voorzieningen die de UvA inzet voor een veilig en inclusief werk- en studieklimaat; een veilige basis voor werk of studie en als het nodig is voor het voeren van lastige of kritische gesprekken.

De UvA vindt het belangrijk dat studenten en medewerkers zorgen, dilemma’s en klachten aan de orde kunnen stellen binnen de UvA, dat zij zich veilig voelen om dat te doen en daadwerkelijk ervaren dat hun melding of klacht serieus wordt genomen en vooral dat er gehandeld wordt wanneer zij zich niet serieus genomen voelen. Daarvoor zijn al veel faciliteiten beschikbaar. Naast het bestaande netwerk van onder andere vertrouwenspersonen, bedrijfsmaatschappelijk werk, studieadviseurs, diversity officers, bedrijfsartsen, studentendecanen en studentenpsychologen, bleek er behoefte aan een partij die over een onderzoeksmandaat beschikt.

De UvA vindt het belangrijk dat studenten en medewerkers zorgen, dilemma’s en klachten aan de orde kunnen stellen binnen de UvA, dat zij zich veilig voelen om dat te doen en daadwerkelijk ervaren dat hun melding of klacht serieus wordt genomen en vooral dat er gehandeld wordt wanneer zij zich niet serieus genomen voelen. Daarvoor zijn al veel faciliteiten beschikbaar. Naast het bestaande netwerk van onder andere vertrouwenspersonen, bedrijfsmaatschappelijk werk, studieadviseurs, diversity officers, bedrijfsartsen, studentendecanen en studentenpsychologen, bleek er behoefte aan een partij die over een onderzoeksmandaat beschikt.

Ombudsfunctionaris a.i. Jacqueline Schoone

Portret van Jacqueline Schoone

Ik ben Jacqueline Schoone, ik woon -samen met mijn vrouw Ingrid- in Amsterdam. Ik heb een HR-achtergrond, zowel in de rol als adviseur als manager. Ik doe dit als zelfstandig gevestigd ondernemer. De afgelopen twee jaar heb ik mij diepgaand bezig gehouden met een sociaal veilig werk- en studieklimaat aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik heb gezorgd voor het beleid en de inbedding van een ombudsfunctionaris die daar op 1 juni jl. is gestart, maar ook voor de aanscherping van het beleid rond vertrouwenspersonen en een betere samenwerking tussen personen die te maken hebben met een veilig werk- en studieklimaat: bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werk, student-decanen, diversity officers, HRM en leidinggevenden. Die kennis en ervaring breng ik hier bij de UvA mee.

Vrijheid is mijn belangrijkste waarde en dat drijft me ook in deze rol: de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent, kunnen zeggen wat je bezighoudt, in een klimaat dat ondersteunend en uitdagend is, samenwerking en betrokkenheid stimuleert en waar werkdruk in balans is. Vrijheid is niet ‘alles kunnen doen wat niet verboden is’. Vrijheid gaat om het nemen van verantwoordelijkheid voor hetgeen binnen de academische gemeenschap gebeurt. Een klimaat waar afspraken worden nagekomen en je kunt rekenen op transparante procedures en regels. Als dat klimaat er niet is nemen mensen  minder initiatieven, vinden ze het lastig om zaken aan de orde te stellen. In mijn rol zorg ik ervoor dat mensen weer bij elkaar komen. Dat mensen gehoord worden, dat ik problemen benoem en dat wanneer het nodig is de onderste steen boven komt. Ik heb een onafhankelijke en neutrale rol en kan zonder belemmeringen onderzoek doen en om -eventueel voor de UvA als geheel- aanbevelingen te doen. En dan komt een andere kant in mij boven: mijn vermogen om ‘verfijnd’ waar te nemen en de drijfveer om iets echt te veranderen.  

Je bent naast ombudsfunctionaris a.i. ook kwartiermaker voor de vaste invulling van de functie. Hoe vul je deze twee rollen in?

Ik ben de ‘wegbereider’ voor de vaste ombudsfunctionaris die op uiterlijk 1 september 2020 zal worden aangesteld. Ik zorg voor de besluitvorming en de praktische vormgeving van organisatorische inbedding van de ombudsfunctie en voer de taken uit die nodig zijn om de ombudsfunctie tot een succes te maken. Dat veronderstelt een stevig bouwwerk voor sociale veiligheid. Dus een aantal goede functionerende en toegankelijke voorzieningen, met een duidelijke taak. En vooral; een organisatie waarin mensen zelf in staat zijn om een veilig werk- en studieklimaat te bouwen en te onderhouden. Elke medewerker en student is zelf medeverantwoordelijk voor het realiseren van een prettige studeer- en werkomgeving voor zichzelf en voor anderen.

Ik heb twee rollen en het CvB koos er bewust voor deze rollen te combineren; we doen ervaring en inzichten op in het ombudswerk en dat gebruiken we om de vaste ombudsfunctionaris goed te kunnen positioneren.

Waarvoor kunnen medewerkers en studenten contact met jou opnemen?

Binnen de UvA zijn vertrouwenspersonen beschikbaar die wanneer er sprake is van individuele gevallen van ongewenst gedrag de melder kunnen bijstaan. Daarnaast is er een vertrouwenspersoon die helpt bij problemen over de (individuele) rechtspositie. In het geval van ongewenst gedrag zal ik dan ook vaak eerst vragen of er contact is geweest met een van de vertrouwenspersonen. Mocht er daaruit geen oplossing komen of wanneer het ongewenst gedrag structureel en stelselmatig voorkomt, kan ik onderzoek doen en een advies opstellen. Medewerkers en studenten kunnen bij mij terecht als er op de werkvloer of in de studie een behoefte is aan onafhankelijk, onpartijdig en vertrouwelijk onderzoek met advies of bemiddeling. Bijvoorbeeld bij problemen in de samenwerking tussen mensen, conflicten op de werkvloer, wanneer ongewenst gedrag structureel en langdurig is geworden.

Contact

Jacqueline Schoone is vertrouwelijk bereiken via onderstaand e-mailadres en telefoonnummer. Je kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek dat plaats kan vinden binnen de UvA of daarbuiten.

De ombudsfunctionaris kan ondersteuning bieden bij vragen, dilemma’s of conflicten op de werkvloer of binnen de opleiding. Die ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit een (verdiepend) gesprek, advisering, verwijzing, bemiddeling of het instellen van een onafhankelijk onderzoek. Al het contact met de ombudsfunctionaris wordt vertrouwelijk behandeld. Je melding wordt anoniem geregistreerd.

T: 06 11860520
E: ombudsfunctionaris@uva.nl
Locatie: Maagdenhuis, ruimte 0.12