Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De Nota Diversiteit die het College op 28 mei 2019 heeft vastgesteld, is definitief. De Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad hebben ingestemd met de instelling van een ombudsfunctie, waarmee de Nota Diversiteit een definitieve status heeft.

De UvA wil zorgdragen voor een inclusieve leer- en werkomgeving, waar alle studenten en medewerkers zich thuis kunnen voelen en die de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek en onze maatschappelijke impact vergroot. De Nota Diversiteit schetst een kader voor diversiteit en inclusie voor de UvA en wordt gebruikt als uitgangspunt voor de beleidsvorming en beleidsuitvoering op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de faculteiten en diensten.

Vorming van UvA-breed kader voor diversiteitsbeleid

In de afgelopen maanden is het College van Bestuur op verschillende manieren in gesprek gegaan met de universitaire gemeenschap over het diversiteitsbeleid van de UvA. Het CvB heeft een concept besproken met het UniversiteitsForum en de Senaat. Het concept is ook beschikbaar gesteld via het online platform denkmee.uva.nl. Het CvB bedankt iedereen die heeft gereageerd voor het meedenken en de bijdragen aan de vorming van het UvA-brede kader voor diversiteitsbeleid. De reacties die in de consultatie naar voren zijn gekomen, zijn verwerkt in een nota, die vervolgens is voorgelegd  aan de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad.

Ombudsfunctie

In het kader van diversiteit en inclusiviteit, en daaraan gelieerd sociale veiligheid, is er behoefte aan een onafhankelijke ombudspersoon. Er is besloten tot het instellen van een onafhankelijke ombudsfunctie, zoals in de Nota Diversiteit is beschreven. Naar verwachting wordt de werving binnenkort afgerond en wordt bekend wanneer de ombudsfunctionaris start. De ombudsfunctionaris behandelt als onafhankelijke en onpartijdige partij meldingen en signalen van studenten en medewerkers en draagt bij aan een veilige omgeving en efficiëntere procedures. Op korte termijn tot medio 2020 wordt een ad interim ombudsfunctionaris aangesteld. De interim functionaris zal kwartier maken voor de permanente invulling van de positie en bereidt voor dat vanaf mei 2020 een structurele invulling wordt gegeven aan de functie.

In deze periode moet onder andere duidelijk worden hoe de ombudsfunctie zich moet verhouden tot de andere loketten voor het bespreken en behandelen van klachten aan de UvA. Ook wordt in deze periode onderzocht of gunstig is om met twee functionarissen te werken, één voor studenten en één voor medewerkers die elkaar kunnen vervangen bij afwezigheid. De medezeggenschap krijgt vervolgens instemming op de te ontwikkelen functiebeschrijving. Daarna zal worden overgegaan tot een definitieve invulling voor de ombudsfunctie.

Zie ook: Kwartiermaker moet pad effenen voor UvA-ombudsman (artikel Folia).