Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het College van Bestuur (CvB) heeft, na instemming van de Gezamenlijke Vergadering (GV), de Kaderbrief 2020 met hoofdlijnen voor de begroting op 10 september definitief vastgesteld. De Kaderbrief dient als basis voor de opstelling van de begroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 van de UvA.

De kaderbrief is de start van een nieuwe planning- en controlcyclus (pdf, 10 p.). Alle eenheden van de UvA geven aan wat zij het komende jaar willen bereiken, wat zij daarvoor gaan doen en hoeveel geld daarvoor nodig is. De kaderbrief beschrijft welke externe ontwikkelingen verwacht worden en binnen welke financiële kaders de plannen gerealiseerd moeten worden. Hij geeft daarmee richtlijnen en biedt handvatten aan eenheden voor het opstellen van hun begroting voor 2020 en is een eerste stap om te komen tot een sluitende begroting.

Dialoog met academische gemeenschap en Gezamenlijke Vergadering

Zoals gebruikelijk is de academische gemeenschap in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de concept kaderbrief en hier vragen over te stellen. Deze consultatieperiode vond plaats van 20 mei tot en met 4 juni. Vervolgens heeft op 14 juni overleg tussen het CvB en de GV over de kaderbrief plaatsgevonden, waar ook een toelichting op de kaderbrief is gegeven en vragen van de GV zijn beantwoord. Na een aanvullende uitwisseling over een aantal onderwerpen in de kaderbrief heeft de GV ingestemd met de kaderbrief 2020.

Planning begroting 2020

De komende maanden werken de faculteiten en diensten van de UvA aan hun conceptbegroting. Deze worden samengevoegd tot een UvA-brede conceptbegroting die door het CvB vastgesteld zal worden. Deze conceptbegroting vormt de basis voor gesprekken met decanen over de definitieve begroting die volgens planning voor het einde van het jaar zal worden vastgesteld nadat de GV advies heeft uitgebracht over de concept UvA-begroting.

College door CvB-lid Jan Lintsen over begroting

Om meer inzicht te geven in de financiële huishouding en het financiële beleid van de UvA, zal CvB-lid Jan Lintsen op 15 oktober een speciaal college hierover geven aan geïnteresseerden. Zie voor meer informatie de aankondiging van dit college.