Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Nadat aanvankelijk een ontwerp was gemaakt met onder andere een dakopbouw is het ontwerp vereenvoudigd en zal het gerenoveerde gebouw uitwendig nagenoeg dezelfde maten krijgen als het huidige gebouw; het ontwerp is op basis van gesprekken met de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstand) en de afdeling Ruimte en Duurzaamheid (Stedenbouw) aangepast.

REC P

De indeling wordt flexibel gemaakt zodat verschillend gebruik in de toekomst gemakkelijk ingepast kan worden. De gevelschil wordt energiezuiniger gemaakt en met behulp van een zelfstandige WKO zal het pand verwarmd en gekoeld worden.

Uit de asbestinventarisatie is naar voren gekomen dat er veel minder asbest aanwezig is in de gevel dan eerder gedacht.

Stuurgroep

De ontwerpaanpassingen zijn gepresenteerd in de stuurgroep van 18 april en 12 juni 2019. De stuurgroep heeft besloten voldoende vertrouwen te hebben in het ontwerp en het gebruik van het pand en heeft opdracht gegeven het technisch ontwerp verder uit te werken.

Besluitvorming

Naar verwachting zal het CvB in oktober een besluit nemen over het definitieve ontwerp, waarna in oktober 2019 gestart kan worden met de aanbesteding van de bouw. Daarin zal het onderwerp circulariteit naar verwachting nog een belangrijke rol gaan spelen. De start van de bouw staat gepland begin 2020 en de verwachtte oplevering begin 2021.

Bewonersavond

Voorafgaand aan de aanvraag van een omgevingsvergunning zal op maandag 9 september 2019 een bewonersavond georganiseerd worden om de omwonenden te informeren over de plannen.

Met de gemeente Amsterdam en Waternet wordt onderzocht of aan- en afvoer over water van bouwmaterialen mogelijk is.

Nieuwe onderwijsconcepten

Voor REC P is tevens verkend hoe in de toekomst dit pand een onderwijsfunctie kan krijgen en welke Future Learning onderwijsconcepten er mogelijk zijn. Er wordt actief meegekeken met de ontwerptekeningen die ontwikkeld worden voor dit pand op basis van 1/3e onderwijs, 1/3e kantoren en 1/3e valorisatie. Deze verkenning heeft als doel om de onderwijsvoorzieningen in de toekomst gemakkelijker aan te kunnen passen voor andere typen onderwijs.

Heb je nu al vragen? Stuur dan een mail naar huisvestingsontwikkeling@uva.nl.