Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De berichten van vorige week over het grensoverschrijdend gedrag van een hoogleraar rechten aan de UvA, roepen reacties en vragen op. Daarbij komt vooral de terechte vraag naar voren wat we vanaf juni vorig jaar hebben gedaan, sinds de klacht over de betreffende hoogleraar.

We geven daarom hierna een overzicht van maatregelen en acties die zijn ingezet vanaf het moment dat we vorige zomer met de klacht werden geconfronteerd. 

Allereerst is er uiteraard ondersteuning en zorg geweest voor de betreffende afdeling. De decaan heeft tevens wijzigingen aangebracht in de leiding en organisatie van de vakgroep. Aandacht en zorg voor medewerkers en studenten van de betreffende faculteit is er ook nu nog. Er zijn en worden deze week bij de rechtenfaculteit verschillende bijeenkomsten gehouden voor medewerkers en studenten, om in gesprek te gaan over de situatie, om meningen en gevoelens te delen en om gedachten uit te wisselen over wat er nodig is.

Vertrouwenspersonen

Verder is najaar 2018 een extern bureau (Bureau Integriteit bv) gevraagd een audit te doen op ons systeem van vertrouwenspersonen. Het rapport concludeerde in januari 2019 dat er geen grote knelpunten zijn, maar deed ook aanbevelingen voor facilitering en bekendheid van de vertrouwenspersonen. Deze aanbevelingen zijn met de medezeggenschap (COR en CSR) besproken. In lijn met hun aanbevelingen wordt er onder andere een routekaart vertrouwenspersonen en klachten uitgewerkt. Afgesproken is dat dit er voor de zomer van 2019 ligt.
 

Overzichtsmemo sociale veiligheid

Ook is er in de tweede helft van 2018 een uitgebreide overzichtsmemo over sociale veiligheid gemaakt met de stand van zaken en punten ter verbetering. Dit is met de COR en CSR besproken. Een aantal maatregelen hieruit is al in gang gezet, zoals het behandelen van sociale veiligheid en diversiteit in het nieuwe programma Academisch Leiderschap. Daarnaast zijn er ‘principles of community’ opgesteld, waarmee we een (gespreks)cultuur willen versterken die sociale veiligheid borgt. Een concept wordt begin juni in het UniversiteitsForum besproken. 
 

Ombudspersoon

Daarnaast is in november 2018 het traject gestart voor het opstellen van het nieuwe Kader Diversiteit. Onder andere naar aanleiding van reacties op het concept diversiteitsbeleid, is besloten dat er een onafhankelijke ombudspersoon wordt aangesteld. Dit wordt voor advies voorgelegd aan de COR en de CSR. 
 

Survey en awareness-campagne sociale veiligheid

Met de CSR is begin mei afgesproken dat er een brede survey komt onder studenten over hun sociale veiligheid. Tevens komt er een awareness-campagne. 

Deze lijst met maatregelen kan nog verder worden aangevuld; we blijven hier samen met de academische gemeenschap aan werken. We willen ieder van ons een veilige werkomgeving bieden waarin grensoverschrijdend gedrag niet wordt geaccepteerd, waar men elkaar op gedrag en wijze van communiceren kan aanspreken en waar men veilig misstanden kan melden en waarin vervolgens ook wordt opgetreden.