Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Afgelopen dinsdag heeft het College van Bestuur (CvB) de kaderbrief 2020 vastgesteld onder voorbehoud van instemming op de hoofdlijnen van de begroting door de centrale medezeggenschap. De kaderbrief dient als basis voor de begroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 van de UvA. Hij geeft richtlijnen en biedt handvatten aan faculteiten en diensten voor het opstellen van hun eigen begroting.

Tot en met 4 juni kunnen medewerkers en studenten kennisnemen van de inhoud van de kaderbrief en hierop reageren.

Het eerste hoofdstuk van de kaderbrief bevat een korte samenvatting, waarna in hoofdstuk 2 de hoofdlijnen van de begroting worden beschreven. De daarop volgende hoofdstukken bevatten een meer gedetailleerde beschrijving van de interne verdeling van de middelen voor onderwijs en onderzoek en een toelichting op de kaders voor de interne dienstverlening en centrale eenheden.

Proces consultatie kaderbrief

Studenten en medewerkers kunnen een vraag of opmerking over de kaderbrief sturen naar het e-mailadres financienencontrol-bb@uva.nl. Na afloop van de consultatieperiode worden de opmerkingen, suggesties en vragen aan de medezeggenschap aangeboden. Indien van toepassing zal de input gebruikt worden voor de conceptbegroting die later in het jaar opgesteld wordt. Een terugkoppeling op de tijdens de consultatieperiode ontvangen reacties zal bij de conceptbegroting gevoegd worden.

Instemmingsperiode GV

Tegelijk met de start van de consultatieperiode wordt de kaderbrief ter instemming op de hoofdlijnen van de begroting aan de Gezamenlijke Vergadering (GV) van de medezeggenschap aangeboden. Deze instemmingsperiode loopt tot en met 1 juli. Halverwege deze periode is een Gezamenlijke Overlegvergadering (GOV) over de kaderbrief 2020. De reacties van studenten en medewerkers op de kaderbrief 2020 kunnen op dat moment worden besproken.

Consultatie conceptbegroting 2020

Faculteiten en diensten stellen op basis van de kaderbrief een conceptversie van hun eigen begroting op. Deze conceptversies worden samengevoegd tot een UvA-brede conceptbegroting. In het najaar zal het CvB de Academische Gemeenschap consulteren over de conceptbegroting 2020 en de GV hierover om advies vragen. De begroting 2020 wordt in december door het CvB vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.