Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Een commissie van de Instellingstoets Kwaliteitszorg van de NVAO heeft de UvA een positieve beoordeling gegeven. Dat maakte de commissie gisteren bekend tijdens een bijeenkomst in Spui25

De UvA krijgt in het oordeel voldoende; van de mogelijke uitkomsten is dit de meest positieve uitkomst.

Internationalisering

In de toelichting prees de commissie de stappen die de UvA de afgelopen jaren heeft gezet. Daarbij worden specifiek de actualisatie van de Onderwijsvisie en het Strategisch Kader Internationalisering genoemd. Met name internationalisering is grondig onderzocht. Op veel plekken wordt met veel enthousiasme en creativiteit invulling gegeven aan de International Classroom, oordeelde de commissie.

Aanbeveling

De commissie adviseert de UvA het begrip International Classroom meer eenduidig uit te werken. Tot slot sprak de commissie haar bewondering uit voor de manier waarop de UvA haar kwaliteitszorg monitort aan de hand van UvA Data en UvA Q. Ze adviseert de UvA daar haar kwalitatieve monitoring nog sterker aan te koppelen. 

De commissie levert het conceptrapport naar verwachting medio januari op. De UvA krijgt dan de mogelijkheid op het rapport te reageren. Het NVAO-bestuur neemt vervolgens naar verwachting in het voorjaar een definitief besluit.