Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De ECHO Award is er voor excellente studenten met een niet-westerse achtergrond, die zich als wereldburgers in verschillende contexten bewegen en vanuit een maatschappelijke missie bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen. De winnaars van de Award worden beloond met een volledig verzorgde Summercourse aan UCLA, in de Verenigde Staten. UvA-studenten Zohara Mahmoud, Hasnaa Beni Driss en Leon Lan maakten als finalisten kans op deze prijs.

Van de drie UvA-finalisten werden er twee met een prijs beloond. Hasnaa Beni Driss en Leon Lan mogen in de zomer van 2019 een volledig verzorgde summercourse aan de University of California Los Angeles (UCLA) volgen in Los Angeles.

Hasnaa Beni Driss

Hasnaa
Foto door ECHO.

Tijdens haar stage bij Loyens & Loeff in 2017 kwam rechtenstudent Hasnaa Beni Driss op het idee om een studievereniging op te richten. Na haar stage zou ze beginnen aan een master Privaatrecht (commerciële rechtspraktijk) en in Amsterdam was er nog geen studievereniging die zich richtte op het ondernemingsrecht. Samen met drie andere studenten richtte ze daarom Ondernemingsrecht Vereniging Amsterdamse Studenten (OVAS) op. Daarnaast werkte ze bij een rechtswinkel in de Bijlmer, waar studenten gratis juridische hulp bieden en is ze werkzaam als docent aan de rechtenfaculteit. Reden genoeg om haar voor te dragen voor een ECHO Award, vond Marjoleine Zieck van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

OVAS

Het voornaamste doel van de oprichting van OVAS was studenten aantrekken. Daarom begonnen Hasnaa en haar collega’s al tijdens de oprichting met het organiseren van relevante activiteiten. In het begin liepen er daardoor wel wat dingen door elkaar, maar door de samenwerking met de faculteitsvereniging op te zoeken, konden ze toch efficiënt te werk gaan. Administratieve zaken waren op die manier immers al geregeld. Nadat ze voldoende activiteiten voor het komende studiejaar hadden gepland, werden er vier nieuwe bestuursleden geworven, die het stokje konden overnemen. Hoofddocent Ondernemingsrecht dr. J. Roest is een enorme hulp geweest tijdens de oprichting van de vereniging.

Erkenning en motivatie

Hasnaa heeft hard gewekt om te komen waar ze nu is. Ze werkte zich op van het vmbo naar de universiteit.  Studeren heeft een enorme bijdrage geleverd aan Hasnaa’s ontwikkeling en het heeft haar kijk op de wereld veranderd. Als ze de award wint, zou dat een grote erkenning en motivatie zijn. Hasnaa wil zich graag inzetten voor de maatschappij die haar veel gegeven heeft. Haar maatschappelijke betrokkenheid blijkt naast haar werk voor de rechtswinkel uit haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van een app voor vluchtelingen die willen ondernemen en een buddyproject, waarbij zogenaamde eerste generatie-studenten worden gekoppeld aan ouderejaarsstudenten.

Via een goede vriendin kwam Hasnaa bij de rechtswinkel in de Bijlmer terecht. Het was leerzaam werk, voor mensen die het hard nodig hebben en ze werkte samen met een groep leuke mede-studenten. Hasnaa groeide zelf op in en wijk waar schuldenproblematiek sterk vertegenwoordigd was. Ook in de Bijlmermeer zijn schulden een groot probleem. De rechtswinkel Bijlmermeer bestaat nu meer dan 40 jaar. Dat moet zeker een verschil hebben gemaakt en Hasnaa is blij om daar een beetje aan te hebben kunnen bijdragen.

Ook als Hasnaa de award niet wint, heeft ze niet verloren. Ze was altijd al geïnteresseerd  in de manier waarop het recht ongelijkheid in de maatschappij kan bestrijden. Door haar nominatie is ze zich nog verder gaan verdiepen in de diversiteitsproblematiek en ze weet zeker dat dit onderwerp haar altijd bezig zal blijven houden. In de toekomst hoopt ze dan ook haar kennis en kunde in te kunnen zetten om zwakkere groepen te beschermen. Hasnaa wil zich graag inzetten voor een diversere en inclusievere commerciële sector. De summer school aan UCLA zou daar een mooie bijdrage aan kunnen leveren. De prijs zou Hasnaa de mogelijkheid bieden om meer over diversiteit te leren in een groep internationale studenten.

Toekomstplannen

Het komende jaar zal Hasnaa haar master Privaatrecht afronden en als docent werkzaam blijven voor de rechtenfaculteit. Daarnaast blijft ze betrokken bij de ontwikkeling van de app voor vluchtelingen en het buddyproject. Komend voorjaar zal ze een semester in Berlijn studeren, waarna ze de advocatuur in wil. Als ze wat meer praktijkervaring opgedaan heeft en nog een poosje heeft lesgegeven, zou Hasnaa graag willen promoveren.

Uit het juryrapport

“Met haar doorleefd verhaal en sterke wil is Hasnaa de winnares van de Loyens & Loeff Law & Tax Award. De jury was onder de indruk van het enorme doorzettingsvermogen dat ze heeft getoond om zich ondanks een moeilijke thuissituatie te ontwikkelen van een VMBO-student tot een cum laude student aan de universiteit. Met haar moed om zichzelf te zijn toont ze zowel een kwetsbaarheid als kracht. Die combinatie geeft haar het nodige gewicht om zaken aan te pakken en bij te dragen aan verandering.”

Zohara Mahmoud

Zohara Mahmoud
Foto door Sadjad Frogh.

Ook Zohara Mahmoud stond in de finale van de ECHO Award. Zij werd voorgedragen voor de ECHO Award door Milena Veenis, met wie Zohara in de opleidingscommissie van Culturele antropologie werkte. Voor allebei haar studies (Culturele antropologie en Rechtsgeleerdheid) volgt ze een honoursprogramma. Daarnaast verzorgt ze met haar organisatie De Nieuwe Student gratis huiswerkbegeleiding voor kinderen van ouders die niet de financiële middelen hebben om bijles te betalen.

De Nieuwe Student

Zowel op academisch als maatschappelijk vlak streeft Zohara naar excellentie. De afgelopen drie jaar heeft ze zich naast haar studies ingezet om De Nieuwe Student op te zetten. Inmiddels verzorgt ze samen met twee andere studenten van de UvA huiswerkbegeleiding in Amsterdam en in de bibliotheek van Huizen. Zohara begon het initiatief in Blaricum, door huiswerkbegeleiding en taalondersteuning aan te bieden in buurthuizen. Het lesmateriaal betaalt ze overigens uit eigen zak, zodat de diensten gratis kunnen worden aangeboden. Zohara wil namelijk kinderen bereiken die vanwege hun sociaal-economische achtergrond anders geen aanspraak op extra ondersteuning kunnen maken.

ECHO Award

Tijdens de selectieprocedure is Zohara door verschillende mensen ondersteund. Vooral decaan Ans Rekers heeft haar goed begeleid, en ook Pravini Baboeram van ECHO zelf is altijd erg behulpzaam geweest. Als Zohara de ECHO Award wint, zal dat haar helpen De Nieuwe Student verder uit te breiden. Het netwerk dat ECHO haar biedt, wil ze gebruiken om zich nog beter in te kunnen zetten voor een inclusievere samenleving.

De prijs (een summer course aan UCLA) zou goed van pas komen. Nadat ze haar beide studies en honoursprogramma’s heeft afgerond, wil Zohara namelijk graag een half jaar in de Verenigde Staten gaan studeren. Een zomer aan UCLA zou een mooie kans zijn om alvast  wat ervaring op te doen. Tijdens de summer course zou ze vakken willen volgen die haar in de toekomst helpen in haar werk en maatschappelijke initiatieven. Naast het afronden van haar studies streeft ze naar een verdere uitbreiding van De Nieuwe Student zodat ze op nog meer locaties huiswerkbegeleiding kan bieden. Na haar studies ziet Zohara een toekomst in de advocatuur voor zichzelf weggelegd, zodat ze haar passie voor het recht kan inzetten in de praktijk.

Leon Lan, student Liberal Arts & Sciences met een major in Wiskunde aan de Amsterdam University College,  won de Bèta Techniek Award.  Hij heeft ervoor gekozen niet mee te werken aan een interview. Wel is er een stuk over zijn succes verschenen op de website van AUC. Wil je meer weten over Leon en zijn prestaties? Bezoek de website van AUC.

 Meer informatie over de ECHO Award.