Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het College van Bestuur (CvB) heeft, na instemming van de Gezamenlijke Vergadering (GV), de Kaderbrief 2019 met hoofdlijnen voor de begroting op 17 juli definitief vastgesteld. De Kaderbrief dient als basis voor de opstelling van de begroting 2019 en de meerjarenramingen 2020-2022 van de UvA.

De kaderbrief is de start van een nieuwe planning- en controlcyclus. Alle eenheden van de UvA geven aan wat zij het komende jaar willen bereiken, wat zij daarvoor gaan doen en hoeveel geld daarvoor nodig is. De kaderbrief beschrijft welke externe ontwikkelingen verwacht worden en binnen welke financiële kaders de plannen gerealiseerd moeten worden. Het geeft daarmee richtlijnen en biedt handvatten aan eenheden voor het opstellen van hun begroting voor 2019 en is een eerste stap om te komen tot een sluitende begroting.

Dialoog met academische gemeenschap en Gezamenlijke Vergadering

Zoals gebruikelijk is de academische gemeenschap in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de concept kaderbrief en hier vragen over te stellen. Deze consultatieperiode vond plaats van 5 tot en met 19 juni. Vervolgens heeft op 29 juni overleg tussen CvB en de GV over de kaderbrief plaatsgevonden waar ook een toelichting op de kaderbrief is gegeven en vragen van de GV zijn beantwoord.

Planning begroting 2019

De komende maanden werken de faculteiten en diensten van de UvA aan hun concept begroting. Deze worden samengevoegd tot een UvA-brede concept begroting die door het CvB vastgesteld zal worden. Deze concept begroting vormt de basis voor gesprekken met decanen over de definitieve begroting die volgens planning voor het einde van het jaar zal worden vastgesteld nadat de GV advies heeft uitgebracht over de concept UvA-begroting.