Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

'Niet (voldoende) op de hoogte van de standpunten, partijen of activiteiten' is de voornaamste reden dat studenten en medewerkers niet stemmen bij verkiezingen voor de medezeggenschapsraden. Dat blijkt uit een onderzoek onder leden van het UvA-panel.

Het onderzoek werd in mei 2018 uitgevoerd, om te onderzoeken waarom de opkomst bij medezeggenschapsverkiezingen dalen en waarom studenten of medewerkers zich wel of niet kandidaat willen stellen. Het werd uitgevoerd na overleg en in samenwerking met de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad.

Kwantitatief onderzoek

Een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek is hier te lezen. De meeste voorkomende antwoorden op de open vragen, die ook werden gesteld, zijn hierin opgenomen. Een excel met alle data is hier te downloaden.

Aan de peiling namen in totaal 882 respondenten deel: 569 studenten en 313 medewerkers.

Op de vraag 'Wat zou ervoor kunnen zorgen dat je volgende keer wel gaat stemmen' antwoordde het grootste deel van de respondenten ‘betere informatievoorziening over standpunten van de partijen/kandidaten’ (studenten: 57%; medewerkers: 43%).

Beter informeren

 'De CSR is blij dat ze betrokken geweest is bij het opzetten van de enquête', zegt Pim van Helvoirt, voorzitter van de Centrale Studentenraad. 'De resultaten zijn duidelijk en verbazen niet. Het blijkt dat een groot deel van de studenten niet weet dat de CSR bestaat. Dat is erg treurig en vraagt om verbetering. De CSR moet wat dat betreft ook kritisch naar zichzelf kijken, maar ook het CvB moet hier een duidelijkere rol in nemen. De studenten beter informeren over wat de CSR is en doet, is iets wat de CSR gaat oppakken. Voor een deel zullen we dat zelf doen, voor een deel gezamenlijk met de UvA'.

Karen Maex, rector magnificus: 'We vinden het samen met de CSR belangrijk dat er voor de verkiezingen in 2019 meer tijd en moeite zal worden gestoken in informatievoorziening. We hebben daarom afgesproken dat de CSR en Bureau Communicatie hiervoor een plan van aanpak gaan opstellen.'

Breanndán Ó Nualláin, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad: 'De uitkomst van deze enquête laat duidelijk zien dat de medezeggenschap alleen versterkt wordt door betere informatievoorziening en betere facilitering, twee onderwerpen waar de COR jarenlang op hamert'.