Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het jaarverslag Vertrouwenspersonen UvA 2017 is verschenen. UvA-breed kwamen er in 2017 in totaal 74 meldingen van ongewenst gedrag binnen, 37 van studenten en 37 van medewerkers.

Op een totaal van 30.000 studenten werden in 2017 37 meldingen van hen ontvangen. 12 van de 37 meldingen hadden betrekking op verbale of fysieke seksuele intimidatie; in 2016 waren dat er 7.  Van alle meldingen van studenten leidde het in twee gevallen tot een formele klacht bij de klachtencommissie.

Van de 9.000 medewerkers kwam er in 2017 ook in totaal 37 keer een melding binnen. Het aantal meldingen van seksuele intimidatie liep terug, van 12 in 2016 naar 4 in 2017. Geen van de meldingen door medewerkers heeft geleid tot een formele klacht bij de klachtencommissie.

Wanneer kun je je wenden tot een vertrouwenspersoon?

Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht als je te maken krijgt met ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals pesten, agressie, geweld (verbaal en non-verbaal), seksuele intimidatie en discriminatie. Als je als student of medewerker te maken krijgt met dergelijk ongewenst gedrag, kun je je wenden tot een van de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon biedt onder meer opvang en een luisterend oor, en helpt de student of medewerker bij het zoeken naar een oplossing. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon een doorverwijsfunctie en ondersteunt desgewenst de melder bij het indienen van een klacht over ongewenst gedrag bij de Centrale Klachtencommissie. Alle studenten, personeel in dienst (PID) en personeel niet in dienst (PNID) kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht. De vertrouwenspersoon registreert elke melding (geanonimiseerd).

In de Gedragscode van de UvA staat beschreven wat de universiteit verwacht van haar medewerkers en studenten wat betreft het gedrag jegens andere medewerkers, studenten, door de UvA ingehuurde krachten, stagiairs en bezoekers.

Bij welke vertrouwenspersonen kun je terecht?

De UvA beschikt over 21 vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen. Als student of medewerker kun je bij elk van hen terecht, ongeacht bij welke faculteit of organisatieonderdeel van de UvA je werkzaam bent.

Wat te doen als je een geschil hebt met je leidinggevende?

Met vragen over je werk- en rechtspositie, zoals arbeidsvoorwaarden, een (dreigend) geschil met je leidinggevende, reorganisatie e.d. kun je terecht bij de Vertrouwenspersoon individuele rechtspositie, Remko Koopman.

dhr. mr. R. (Remko) Koopman
Vertrouwenspersoon individuele rechtspositie
R.Koopman@uva.nl | T: 020 525 4357

Voor meer informatie over het Jaarverslag 2017 Vertrouwenspersonen UvA kan contact opgenomen worden met de coördinator Vertrouwenspersonen:

Marjan van Hunnik
M.vanHunnik@uva.nl
0610431010