Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Na de Mars voor Onderwijs heeft het College van Bestuur gesproken met de ondertekenaars van een ‘solidariteitsverklaring’ en actievoerders uitgenodigd voor een gesprek. Lees hier meer.

CvB-uurtje over Mars voor Onderwijs

Afgelopen donderdag vond het 26e CvB-uurtje van dit academische jaar plaats. Medewerkers en studenten van de UvA kunnen wekelijks tijdens een lunch op informele wijze in gesprek met de leden van het College van Bestuur (CvB) over onderwerpen die hen bezig houden. Dit keer waren de ondertekenaars van de solidariteitsverklaring rechtstreeks uitgenodigd. Negen mensen waren aanwezig.

Het CvB benadrukte nogmaals dat zij de zorgen over (verdere) bezuinigingen en oplopende werkdruk deelt. Zij gaf aan via eigen kanalen en netwerken publiekelijk stelling daartegen te blijven nemen en sprak de hoop uit dat alle betrokkenen - CvB, medewerkers en studenten - elkaar daarin kunnen versterken.

Op 28 juni vindt er weer een CvB-uurtje plaats, van 12.30 tot 13.30 uur op het REC. Iedereen is van harte welkom om hierbij aan te schuiven. Omdat de CvB-uurtjes in een kleinschalige en informele setting plaats vinden, is er per lunch-sessie plaats voor ca. twintig personen. Bij grote interesse zal er ook de week daarna een CvB-uurtje georganiseerd worden.

Overleg over evenementen

In het laatste CvB-uur gaf het CvB ook aan dat ze waar mogelijk actie-evenementen wil faciliteren en in goede banen leiden, bijvoorbeeld door ruimtes beschikbaar te stellen zoals al eerder gebeurde. Bezetten en blokkeren kan echter niet worden toegestaan. Contact met de studenten hierover – evenals over de inhoud van protesten - is van groot belang, vóórdat de politie erbij betrokken wordt.

Om die reden is contact gezocht met ASVA, Humanities Rally, NU! en University of Colour naar aanleiding van hun aangekondigde “New University Night” die voor aanstaande donderdag gepland staat. Vooralsnog hebben zij hierop niet gereageerd.

Gesprek met actievoerders nog niet gepland

Humanities Rally, ASVA en NU! en University of Colour gaan vooralsnog niet in op de uitnodiging voor een gesprek met het College van Bestuur. Het bestuur had de actiegroepen uitgenodigd na de Mars voor Onderwijs.

Het bestuur wil graag in meerdere bijeenkomsten praten met verschillende groepen van ongeveer vijftien studenten, om een constructieve dialoog te kunnen voeren met voldoende ruimte voor alle deelnemers om vragen te stellen en antwoorden te geven.

Helaas willen Humanities Rally, ASVA en NU! en de University of Color dit nu nog niet. Zij willen dat het UvA-bestuur langskomt op hun besloten actievergadering. Het College vindt dit geen goede setting voor een echt gesprek. Ook met het alternatieve voorstel van het College om een openbare bijeenkomst te organiseren, passend bij de cultuur van de UvA, gingen de actiegroepen niet akkoord. Het CvB blijft zoeken naar een goede mogelijkheid om het gesprek te voeren.