Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het leek er even op dat de doelmatigheidskorting op het onderwijs verzacht zou worden of zelfs geheel van tafel was. Helaas blijkt dat niet het geval. In totaal wordt er nog steeds 183 miljoen bezuinigd op de begroting van OCW. Na publicatie van de Voorjaarsnota gisteren wordt nog gesproken over een extra bezuiniging van 135 miljoen. 'Dit raakt het hele onderwijs, van basisonderwijs tot universiteit', betoogt het UvA-bestuur.

Inmiddels ligt er voor het hoger onderwijs ook een nieuw sectorakkoord. Vanuit de UvA hebben we duidelijk onze bezwaren tegen de inzet van het akkoord laten weten. Er wordt 70 miljoen extra geïnvesteerd en deze middelen worden conform het regeerakkoord vooral in het bèta- en technisch onderzoek geïnvesteerd. Het lijkt er nu op dat slechts 10 miljoen wordt gereserveerd voor een sectorplan voor de sociale en geesteswetenschappen. Dat is te weinig; voor de eigen waarde van deze disciplines en voor de grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan.

De UvA is een brede universiteit en dat willen we zo houden. Daar horen veerkrachtige sociale- en geesteswetenschappen bij. Los van regeerakkoord of sectorplannen, hebben de FMG en de FGw enkele jaren terug met een forse teruggang in studentenaantallen te kampen gehad (meer dan 20 procent). Dat hebben wij gezamenlijk weten aan te pakken. Er zijn curriculumvernieuwingen ingezet om weer een stabiele studenteninstroom te krijgen, die een stevige basis bieden. Verder is gebruik gemaakt van reserves en wordt de FMG vanaf 2019 gecompenseerd voor kosten van huisvesting en ondersteuning. Specifiek voor de FGw geldt dat deze veel verschillende disciplines in huis heeft.

Om de expertise van de geesteswetenschappen te behouden, investeert de UvA via het nieuwe allocatiemodel daarin extra. Dat betekent dat vanaf 2019 jaarlijks (ongeacht studentenaantallen) een capaciteitsbudget voor onderwijs van 3 miljoen en voor onderzoek van 3,5 miljoen wordt toegekend. Voor alle faculteiten geldt bovendien dat er nauwelijks meer een financiële premie staat op rendement – we nemen ook de studiepunten van niet-bekostigde studenten in het allocatiemodel mee, evenals de diploma’s van studenten die niet-nominaal studeren – en dat er extra middelen voor het verlagen van de werkdruk in de Kaderbrief 2019 zijn vrijgemaakt.

De kern van het probleem blijft echter de jarenlange onderfinanciering van het hoger onderwijs. "If you think education is expensive, try ignorance", stelde Derek Bok de voormalige president van Harvard University in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Dat is actueler dan ooit, de middelen zijn alleen maar teruggelopen. Het is tijd voor minder regels en meer geld, voor de volle breedte van het onderwijs. De doelmatigheidskorting moet van tafel, evenals nieuwe kortingen. Dat geluid laten wij in Den Haag horen.