Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De Universiteit van Amsterdam wil investeren in een nieuw gebouw op het Amsterdam Science Park waar onderwijs, onderzoek en samenwerking met bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners samenkomen op het gebied van Artificial Intelligence. De gemeente Amsterdam geeft een subsidie van vier miljoen euro.

Het huidige gebouw op Science Park 904 is door de toename van studenten, personeel, promovendi en nieuwe samenwerkingen te klein geworden voor de hele Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). Op dit moment wordt de groei opgevangen met verschillende tijdelijke oplossingen. Voor een betere, meer definitieve oplossing wordt nu de mogelijkheid verkend om een nieuw gebouw naast SP 904 neer te zetten. De UvA wil de noodzaak voor het realiseren van nieuwe huisvesting voor de FNWI combineren met de wens om meer intensief te kunnen samenwerken met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners op het gebied van Artificial Intelligence. Ook biedt het kansen de samenwerking tussen de faculteiten op dit gebied te stimuleren.

Focus en samenwerken op Artificial Intelligence

Geert ten Dam, bestuursvoorzitter Universiteit van Amsterdam: ‘De Amsterdamse wetenschappelijke expertise op het terrein van Artificial Intelligence (AI) wordt breed erkend als leidend in Nederland en erbuiten. Wij hebben in de afgelopen jaren mooie samenwerkingen gerealiseerd met onder meer Bosch in het Deltalab en Qualcomm in het QUVA-lab. In dit nieuwe gebouw kunnen we meer van dit soort samenwerkingen creëren om zo de technologische en maatschappelijke uitdagingen van AI aan te pakken. Ook voor vraagstukken op het terrein van de gezondheidszorg, veiligheid of duurzaamheid biedt de inzet van AI veel kansen. Omdat AI ook grote juridische, ethische en culturele implicaties heeft, is de UvA als brede universiteit bij uitstek toegerust om ook die aspecten vanuit de verschillende disciplines te onderzoeken.’

Bijdrage gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam draagt €4 miljoen bij aan het initiatief. Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim: ‘Het Amsterdam Science Park is een toonaangevend centrum van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Met de komst van een hotspot op het gebied van Artificial Intelligence verstevigen de gemeente Amsterdam en de UvA de Amsterdamse kenniseconomie en de positie van Amsterdam en het Amsterdam Science Park als één van de belangrijke Europese centra op het gebied van bètaonderwijs en –onderzoek.’

Tijdpad

In het nieuwe gebouw komen onderwijsruimtes, studieplekken, onderzoeksruimtes, werkplekken, ruimtes voor samenwerking met andere disciplines van de UvA en met externe partijen op het gebied van AI. Met uitnodigende voorzieningen die ontmoeting, kennisdeling en kruisbestuiving tussen wetenschappers, studenten, bedrijfsleven en maatschappelijke partners stimuleren, zal een uniek ecosysteem op het gebied van AI ontstaan. De ambitie is om het gebouw begin 2021 in gebruik te nemen op het Amsterdam Science Park. De wens is om voor de zomer een besluit te kunnen nemen over de (financiële) haalbaarheid van dit nieuwe gebouw.