Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Er zijn momenteel geen juridische belemmeringen om plagiaatdetectiesoftware Turnitin te blijven gebruiken.

Turnitin krijgt geen eigendomsrechten, is gehouden het intellectueel eigendom van de indiener te respecteren en de eindgebruikersovereenkomst van Turnitin is voor gebruikers vanuit de UvA (en andere universiteiten) niet van toepassing.

Dat is de conclusie van UvA en SURF na een juridische herbeoordeling van het lopende contract met Turnitin LLC, het moederbedrijf achter Turnitin. Het contract is afgesloten door SURF, als contracteigenaar voor de UvA en 17 andere onderwijsinstellingen.

Auteursrecht

De afgelopen weken is er aandacht gevraagd voor de gebruikersovereenkomst die UvA-gebruikers moeten accepteren bij het uploaden van werkstukken in Turnitin. In die overeenkomst moesten studenten het auteursrecht overdragen aan Turnitin LLC, voorheen bekend onder de naam iParadigms.

Gebruikersovereenkomst niet van toepassing

Na overleg en beoordeling van de lopende contracten door SURF en de UvA blijken er geen juridische bezwaren te zijn om Turnitin en iThenticate te gebruiken. Vast is komen te staan dat:

  • de algemene gebruikersovereenkomst (EULA) die Turnitin toont niet van toepassing is op UvA-gebruikers. Het contract met SURF is leidend, niet deze user agreement.
  • Turnitin verkrijgt op grond van de licentieovereenkomst met SURF geen eigendomsrecht op de documenten die worden geüpload.

Verder heeft Turnitin verklaard dat ze de gegevens en documenten niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor de instelling een licentieovereenkomst heeft afgesloten, namelijk plagiaatdetectie.

In antwoord op vragen uit de Tweede Kamer heeft ook de minister van OCW ook aangegeven dat “de eindgebruikersovereenkomst, zoals die online wordt getoond aan docenten en studenten bij het werken met Turnitin, dus niet van toepassing is voor instellingen die via SURF gebruikmaken van Turnitin”

UvA-studenten en medewerkers worden wel nog verzocht akkoord te gaan met de gebruikersovereenkomst, ook al is deze niet van toepassing. Dit kan in de huidige software van Turnitin (nog) niet gewijzigd worden. Hierover wordt overlegd; de UvA en SURF hebben aangegeven dit geen wenselijke situatie te vinden. Als het niet opgelost kan worden, zou het op termijn aanleiding kunnen zijn op zoek te gaan naar alternatieve software voor plagiaatdetectie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei a.s. treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Om aan de AVG te voldoen moet Turnitin met de UvA een nieuwe verwerkersovereenkomst afsluiten. SURF faciliteert dit proces en is in gesprek met Turnitin over de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst. De UvA draagt er zorg voor dat er tijdig overeenstemming bereikt wordt over een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de nieuwe, strengere Europese wet- en regelgeving

Plagiaatdetectie

Wetenschappelijke integriteit is essentieel in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Naast aandacht hiervoor in het onderwijs – onder meer door studenten te leren correct te citeren, hoort daarbij de mogelijkheid te kunnen controleren op plagiaat. Gezien het grote aantal studenten bij veel opleidingen is het gebruik van software hierbij noodzakelijk. Het gebruik van plagiaatdetectiesoftware is een onderdeel van de Fraude- en plagiaatregeling en de Onderwijs- en examenregelingen (OER’s).