Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De UvA is met een projectgroep van start gegaan die de universiteit zal voorbereiden op de overgang naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De projectgroep, onder leiding van Dominique Campman, ziet erop toe dat de UvA zoveel mogelijk voldoet aan de AVG zodra deze van kracht is op 25 mei.

Binnen de UvA loopt al een groot aantal activiteiten gericht op (aspecten van) de nieuwe AVG, de opvolger van de huidige Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De AVG (oftewel de GDPR: General Data Protection Regulation) stelt regels voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en gaat uit van een aantal basisprincipes, zoals rechtmatigheid, zorgvuldigheid, transparantie, vertrouwelijkheid, integriteit en dataminimalisatie. Deze beginselen zijn ook terug te vinden in de Wbp en zijn dus al geldend recht, maar de AVG stelt striktere eisen aan de uitvoering en vraagt organisaties hierover meer te documenteren en te verantwoorden.

Compliant maken

Om te zorgen dat de UvA eind mei 2018 zoveel mogelijk aantoonbaar compliant is met de AVG, gaat de projectgroep de huidige activiteiten centraal coördineren. Binnen het project wordt onderscheid gemaakt tussen de korte termijn voorbereidingen op de inwerkingtreding van de AVG (bijvoorbeeld het inrichten van processen rondom rechten van medewerkers en studenten en het communiceren over de praktische gevolgen van de AVG) en activiteiten met een langere doorlooptijd zoals een register van verwerkingen van persoonsgegevens en het uitwerken van beleid op bewaartermijnen.

De UvA wil eind mei 2018 zoveel mogelijk aantoonbaar compliant zijn met de AVG. Het structureel compliant worden met de AVG zal echter meerdere jaren in beslag nemen en een doorlopende activiteit zijn.

Vragen over het project? Neem dan contact op met Dominique Campman (d.j.m.campman@uva.nl).