Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Elke universiteit heeft een meerjarig Instellingsplan. Het Instellingsplan 2015-2020 van de UvA heet ‘Grenzeloos nieuwsgierig’. Mooie titel, maar halverwege de looptijd is er alle reden om het plan af te stoffen. Daarvoor wordt de academische gemeenschap om input gevraagd door middel van ronde tafelgesprekken en het platform ‘Denk mee met de UvA’.

Redenen voor bijstellen

Hoewel de looptijd van het Instellingsplan van de UvA voor 2015-2020 nog niet voorbij is, zijn er voldoende redenen om het plan bij te stellen. Zo hebben we acties en commissies gehad en veel nieuwe bestuurders gekregen, maar ook de Nationale Wetenschapsagenda, de Wet versterking bestuurskracht, de Wet studievoorschot en binnenkort een nieuw stadsbestuur. Om maar wat ontwikkelingen te noemen.

Arne Brentjes, hoofd van de afdeling Strategie en Informatie en projectleider midterm Instellings­plan voegt toe: 'Bovendien was aan het begin aan de CSR en COR beloofd om een aantal doelen halverwege nog eens te bekijken en eventueel bij te stellen.'

Voortgang

Veel beleid uit het Instellingsplan 2015-2020 (IP) is sinds 2015 uitgewerkt in dialoog met medezeggenschap en betrokkenen. Denk aan het HR-beleid, de aanpassing van het allocatiemodel, de onderzoekszwaartepunten of het internationaliseringsbeleid. De actuele inzichten daarover worden meegenomen in de tussenevaluatie (‘midterm review’) van het IP. Maar er zijn ook IP-doelen waar nog weinig zichtbare voortgang op is geboekt.

Vijf thema’s

Brentjes: 'Daarom zijn 5 thema’s uitgekozen waar het IP wel over gaat maar waarop meer input vanuit de academische gemeenschap en van buitenstaanders nodig is.'

Die thema’s zijn innovatie en impact, het onderwijsportfolio, het talentbeleid in de academie, good research practice en – mede gezien de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen – onze verhouding met stad en regio Amsterdam.

Expert-meeting

Over elk van die thema’s is tussen 24 januari en 5 februari een rondetafel gehouden met betrokkenen en experts uit de breedte van de universiteit, en met een of twee externe inleiders om de discussie op gang te brengen. De vraag was steeds: is wat in het IP staat nog actueel en is er reden om onze ambities voor de rest van de IP-periode (of daarna) aan te scherpen? Je vindt hier van elk van deze tafels de startvraag en een korte discussieweergave.

Bijeenkomst

Als aanvulling op deze inner circle discussies wordt op maandagmiddag 19 maart een bijeenkomst in de muziekzaal van CREA gehouden, waar iedere medewerker en student welkom is om haar of zijn visie en ideeën bij een of meer van deze thema’s naar voren te brengen. Om een goed gesprek te kunnen voeren, kunnen zich per onderwerp 15 personen aanmelden.

Denk mee

De opbrengst van deze open bijeenkomst en van de rondetafels wordt daarna samengebracht met de analyse - en waar nodig bijstelling - van de andere doelen van het IP in een document dat het IP geschikt maakt voor de tweede helft van de planperiode en dat op onderdelen alvast kiemen zaait voor het volgende IP. Dat document zal dan zowel via denkmee.uva.nl als via de gebruikelijke commissies en medezeggenschapsraden aan de academische gemeenschap worden voorgelegd, voordat het – naar verwachting begin juli – wordt vastgesteld.

Iedereen kan een bijdrage leveren

Op deze wijze hoopt de projectgroep breed gebruik te kunnen maken van de kennis en ideeën die binnen de universiteit aanwezig zijn. Brentjes benadrukt dat iedereen een bijdrage kan leveren: 'Het is niet noodzakelijk om inhoudelijk deskundig te zijn op een thema. Soms kan een vraag of mening van iemand die verder van het onderwerp af staat juist hele interessante inzichten geven. Toch kunnen we ons ook voorstellen dat medewerkers en studenten die naar de openbare bijeenkomst willen komen, zich inhoudelijk willen voorbereiden. Daarom zijn de korte samenvattingen van de experttafels hier te vinden.'