Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De Universiteit van Amsterdam en de gemeente Amsterdam hebben op 15 maart afspraken gemaakt over het gezamenlijk ontwikkelen van het Universiteitskwartier. Op de geboortegrond van de UvA zullen stad en universiteit de herontwikkeling van gebouwen en de herinrichting van de openbare ruimte samen oppakken.

Ondertekening convenant Universiteitskwartier

Ontwikkeling Universiteitskwartier

De komende jaren tot 2025 krijgt het Universiteitskwartier gestalte. Eind 2018 start de bouw van de nieuwe UB op het Binnengasthuisterrein en zal aansluitend de openbare ruimte worden heringericht. Daarna worden de overige gebouwen, waaronder Oudemanhuispoort, aangepakt ten behoeve van de huisvesting van de Faculteit der Geesteswetenschappen, College van Bestuur, aula en een aantal stafdiensten.

Prettig verblijfsklimaat

Bij het ontwikkelen van het Universiteitskwartier staat het realiseren van een prettig verblijfsklimaat voor alle gebruikers centraal. Om dat te bereiken zijn afspraken gemaakt om samen te investeren in het gebied.

Betrekken bewoners

Op 6 maart jl. zijn de omwonenden tijdens een inloopavond door gemeente en universiteit geïnformeerd over de plannen. Tijdens het proces blijven zij betrokken bij de inrichting van het gebied. Om mogelijke overlast voor omwonenden te beperken worden met aannemers verplichtende afspraken gemaakt over bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de bouwperiode.

Rolverdeling en samenwerking

De UvA is verantwoordelijk voor het (her)ontwerp en de realisatie van universiteitsgebouwen. De gemeente en universiteit dragen zorg voor participatie van bewoners en gemeente en universiteit nemen samen de verantwoordelijkheid voor de herinrichting van de openbare ruimte.

De UvA zet zich in om voorzieningen te realiseren die bijdragen aan het reguleren van drukte in het gebied, fietsparkeren en logistieke stromen van bevoorrading en afval. Ook wordt onderzocht of voorzieningen voor bijvoorbeeld fietsparkeren voor buurtbewoners opengesteld kunnen worden.

UvA en gemeente spannen zich in om een duurzaam Universiteitskwartier te realiseren. Zo levert de samenwerking ook een bijdrage aan de gemeentelijke Agenda Duurzaamheid. De samenwerking markeert een nieuwe manier van samenwerken tussen gemeente en UvA. Vier keer per jaar bespreken het bestuur van UvA en gemeente de gezamenlijke agenda voor de ontwikkeling van het Universiteitskwartier. Een projectgroep UvA-gemeente draagt zorg voor een integrale gebiedsonwikkeling. Experts van beide partijen ondersteunen op afroep de projectgroep.

Supervisie

Prof.ir. Adriaan Geuze, hoogleraar landschapsarchitectuur en directeur van West 8 Urban design & landscape adviseert op verzoek van beide partijen over een nog op te stellen masterplan voor de ontwikkeling van het Universiteitskwartier. Hierin staan de uitgangspunten voor de duurzame, integrale herontwikkeling van universiteitsgebouwen en openbare ruimte in het gebied.

Bestuurders over de samenwerking

Jan Lintsen, portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering van de UvA: “We zijn ontzettend blij dat de gemeente Amsterdam het Universiteitskwartier op onze geboortegrond helpt vormgeven”.

Boudewijn Oranje, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Centrum: “We staan voor grote uitdagingen om de leefbaarheid in het overvolle centrum van de stad overeind te houden. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking met de Universiteit van Amsterdam hier een belangrijke bijdrage aan zal leveren.”

Planning

Als alles volgens planning verloopt is het Universiteitskwartier in 2025 af. Op dit moment beginnen de voorbereidingen voor tijdelijke studentenhuisvesting (voor vier jaar) in de Oudemanhuispoort, en worden masterplan en deelplannen gemaakt. Als eerste start eind 2018 de bouw van de Universiteitsbibliotheek die in 2021 gereed moet zijn.

Ondertekening convenant Universiteitskwartier
Jan Lintsen, College van Bestuur UvA en Boudewijn Oranje, dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Centrum, ondertekenen convenant.