Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) start deze maand met het vooronderzoek naar asbest in BG13a/14. Deze werkzaamheden dienen ter voorbereiding op de bouwwerkzaamheden van de toekomstige Universiteitsbibliotheek op deze locatie, die in 2021 klaar is.

Crea Vendelstraat

Onderzoek naar asbest is een wettelijk verplichte fase in de bouw, wanneer er voor 1993 nog renovaties zijn geweest. Dit geldt voor de gebouwen BG13a en BG14. AM&P Millieu BV, gecertificeerd uitvoerder, onderzoekt dit namens de UvA en deelt daarbij het onderzoek op in twee fases: vooronderzoek en verdiepend onderzoek. Eventuele asbestsanering vindt pas plaats na afronding van fase 1 en 2.

 

Fase 1: vooronderzoek

Tijdens deze fase, lopend vanaf 6 februari t/m medio februari, wordt er eerst visueel geïnventariseerd en vinden er ‘licht destructieve’ handelingen plaats. Dit houdt in dat alle (eventuele) verdachte bronnen in kaart gebracht worden en bemonsterd. Na analyse moet blijken of de bronnen ook daadwerkelijk asbest bevatten. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in fase 2.

Fase 2: verdiepend onderzoek

Indien er asbest wordt aangetroffen in de monsters, of er in fase 1 geen volledig beeld van de situatie verkregen kan worden, wordt er overgegaan op ‘destructief’ onderzoek. Hierbij valt te denken aan werkzaamheden zoals het openmaken van vloeren, (spouw)muren of dakconstructies.


Wat merk je ervan?

Het vooronderzoek (fase 1) vindt zowel aan de binnenzijde als buitenzijde van de gebouwen plaats op dinsdagen, woensdagen en donderdagen en brengt geen hinder met zich mee. Voor werkzaamheden aan de gevel wordt er een hoogwerker ingezet. Indien er verdiepend onderzoek noodzakelijk is (fase 2) zal dit mogelijk wel enige geluidhinder met zich mee kunnen brengen, afhankelijk van de aard van de bevindingen in fase 1. Zodra hier meer over bekend is zullen wij hier over informeren. 

Het onderzoek is geenszins schadelijk voor de gezondheid. AM&P voert beide fases op nauwkeurige wijze uit, zodat er geen asbest vrijkomt.