Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In het voorjaar van 2017 is een project gestart om Ephorus – tot dusver het standaardprogramma binnen de UvA voor plagiaatdetectie – te vervangen door Turnitin. Een recente blogpost van UvA-student Hans de Zwart en berichtgeving in Folia naar aanleiding hiervan hebben vragen opgeroepen met betrekking tot waarborging van de vertrouwelijkheid van gegevens en de behandeling hiervan conform wet- en regelgeving. Het College van Bestuur van de UvA vindt het essentieel dat de privacy van de gebruikers optimaal wordt beschermd.

In het voorjaar van 2017 is aan de UvA een project gestart om Ephorus te vervangen door Turnitin. Beide producten zijn van dezelfde leverancier afkomstig (iParadigms). De licentie van de UvA met Ephorus liep af en de verwachting was dat iParadigms dit product op termijn niet meer zou ondersteunen.

Zorgen en herbeoordeling

In het najaar van 2017 bleken er naast serieuze functionele en technische problemen bij de overgang van Ephorus naar Turnitin ook juridische aspecten te spelen. Daarom is de UvA eind 2017 begonnen met een herbeoordeling van Turnitin. Daarin worden ook de huidige afspraken en contracten nagelopen.

De uitkomsten van overleg met Turnitin over een adequate oplossing voor de technische en functionele problemen en de juridische toetsing van de huidige overeenkomsten zijn cruciaal voor een antwoord op de vraag of de UvA verder kan met Turnitin of op zoek moet naar een alternatief product voor de ondersteuning van het plagiaatdetectieproces.

Tijdelijke oplossing

Vooruitlopend op de uitkomst van de herbeoordeling van Turnitin kunnen docenten het programma blijven gebruiken. Bij het aanmaken van een opdracht in Turnitin worden docenten verzocht te kiezen voor de optie ‘institutional repository’.

Daarmee wordt het ingeleverde werk van studenten uitsluitend gecontroleerd op overeenkomsten (plagiaat) en wordt het werk uitsluitend opgeslagen in de eigen (niet gedeelde) UvA-repository.

Over de huidige overeenkomst

De huidige contractuele overeenkomst met iParadigms is in 2014 afgesloten door SURFmarket; de UvA neemt de licentie via SURFmarket af. De UvA heeft de expliciete toezegging van iParadigms dat werkstukken en relevante persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor het beoordelen van werkstukken.

Plagiaatdetectie

Wetenschappelijke integriteit is essentieel in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Naast aandacht hiervoor in het onderwijs – onder meer door studenten te leren correct te citeren, hoort daarbij de mogelijkheid te kunnen controleren op plagiaat. Gezien het grote aantal studenten bij veel opleidingen is het gebruik van software hierbij noodzakelijk. Het gebruik van plagiaatdetectiesoftware is een onderdeel van de Fraude- en plagiaatregeling en de Onderwijs- en examenregelingen (OER’s).