Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Een goede afspiegeling, aantrekkelijk om aan deel te nemen, en transparante rechten en plichten - dat zijn enkele kernpunten van de werkgroep Sterke Medezeggenschap. Bij de presentatie van haar adviesrapport op dinsdag 20 februari wisselde de werkgroep van gedachten hierover met onder andere leden van de medezeggenschapsraden, studieverenigingen en studentenpartijen.

‘Medezeggenschap - het meedenken en meepraten over bestuur en beleid vanuit het belang van medewerkers en studenten - gaat iedereen aan de UvA aan. Sterke medezeggenschap is van groot belang’, aldus Geert ten Dam, voorzitter van de werkgroep. ‘Het is echter niet vanzelfsprekend. We moeten daar met elkaar continu aan werken en de deelname aan medezeggenschap ook meer waarderen.’ De werkgroep hoopt dat de adviezen en voorstellen in het rapport aanzet zullen zijn voor verdere discussie en concrete stappen in het versterken van de medezeggenschap aan de UvA.

Uitgangspunten en voorstellen

Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Democratisering en Decentralisering (D&D) is in het voorjaar 2017 een werkgroep Sterke Medezeggenschap ingesteld met als taak te komen tot voorstellen hoe de medezeggenschap aan de UvA in de ogen van de studenten en medewerkers sterk kan zijn. Het adviesrapport kwam mede tot stand met inbreng vanuit de academische gemeenschap, onder meer via denkmee.uva.nl.

De werkgroep begon met een aantal uitgangspunten. ‘Sterke medezeggenschap vormt een goede afspiegeling van de academische gemeenschap, is aangesloten op wat daar in de breedte speelt, en is aantrekkelijk voor medewerkers en studenten om voor en mee te werken. Sterke medezeggenschap vertegenwoordigt daarbij de belangen van de academische gemeenschap (wetenschappers, studenten en ondersteunend personeel) bij het bestuur, en slaagt erin om als representatieve gesprekspartner van het bestuur de toekomst van de UvA mee vorm te geven, zodanig dat de academische gemeenschap zich er op hoofdlijnen in herkent’, zo schrijft de werkgroep in het rapport.

Deze uitgangspunten leidden tot een reeks voorstellen, onder andere:

  • Maak bij de start van een nieuwe raad expliciete werkafspraken;
  • Draag uit dat deelname aan de medezeggenschap wordt gezien als een positieve bijdrage aan de loopbaan en de academische vorming;
  • Kies voor een kortere zittingsduur van de ondernemingsraden, zodat ook promovendi, postdocs en andere tijdelijke medewerkers zitting kunnen nemen;
  • Kies ervoor dat ondernemingsraadleden minimaal de helft van hun werktijd aan hun hoofdtaken kunnen besteden;
  • Deel meer informatie over algemene beleidsonderwerpen in een vroegtijdig stadium, bijvoorbeeld door het gebruik van green papers;
  • Onderzoek of de kiesdrempel voor de voorkeurstemmen verlaagd kan worden naar de helft van de kiesdeler;
  • Overweeg een stelsel met disciplinaire ‘kiesdistricten’ in grote faculteiten;
  • Vat de rechten en plichten van de medezeggenschap helder en transparant samen in modelbepalingen.

Aanstaande verkiezingen

Ten Dam: ‘Ik maak tot besluit nog graag van de gelegenheid gebruik alle studenten en medewerkers te attenderen op de aanstaande verkiezingen voor de medezeggenschap. Medewerkers kunnen zich tot 1 maart kandidaat stellen voor de ondernemingsraden en studenten tot 26 maart voor de studentenraden. De OR-verkiezingen zijn van 16 tot en met 20 april en de studentenraadsverkiezingen vinden plaats van 10 tot en met 16 mei. De medezeggenschap vertegenwoordigt iedereen aan de UvA, dus laat je stem horen.’

Zie ook: