Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ter voorbereiding op de bouwwerkzaamheden in en rond BG13/14 aan het Binnengasthuisterrein, waar in 2021 de nieuwe Universiteitsbibliotheek zal openen, werkt de UvA met verschillende partijen aan maatregelen en voorzieningen rondom de flora en fauna op deze locatie.

Flora bomen BG13/14
Stadsecoloog inspecteert gebouw

Amsterdam is het leefgebied van diverse plant- en diersoorten; te vinden in en nabij parken, bosgebieden, weides en water. Maar ook op en rond gebouwen in de binnenstedelijke gebieden is biodiversiteit te vinden, die vanuit de Flora- en Faunawet bescherming kennen. De UvA werkt daarom samen met een stadsecoloog en een hovenier, om de maatregelen en voorzieningen die voortvloeien uit de afgegeven omgevingsvergunning met zorg te omkleden.  

Werkzaamheden door stadsecoloog

Bij BG13 en 14 leven er rond de panden onder andere vleermuizen en mussen. Dakranden, dakpannen en (gevel)gaten en kieren worden door een ecoloog geïnspecteerd en waar nodig dichtgezet, zodat er geen nieuwe nesten gemaakt kunnen worden. Deze werkzaamheden vinden plaats in zowel deze als volgende week.

Mochten er oude nesten worden aangetroffen, dan worden vanaf begin april in de omgeving nieuwe locaties gecreëerd om de diersoorten op een natuurlijke wijze te laten migreren naar een zone buiten het bouwgebied.

Maatregelen fauna BG13/14
Stadsecoloog inspecteert daken

Bomen binnenplaats en contouren buitengevel BG13/14

Het binnenterrein vormt de locatie van het toekomstige atrium van de bibliotheek. De UvA heeft vergunning verkregen voor de kap van de bomen op het binnenterrein en langs de buitengevels  van de panden, de zogeheten ’flora’. De bomen worden hierbij in de komende periode op waarde getaxeerd en de UvA dient eenzelfde waarde elders in Amsterdam –in de openbare ruimte-  terug te brengen nadat de bouw voltooid is. Op deze manier blijft de hoeveelheid groen in de stad gelijk. Nadere berichtgeving hierover volgt bij aanvang.

Flora bomen BG13/14
Bomen op binnenplein BG13/14