Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Welke waarden wil de UvA vertegenwoordigen? Deze vraag stond centraal tijdens de eerste bijeenkomst van het UniversiteitsForum van de UvA op donderdag 25 januari. Zo’n 40 van de 66 forumleden kwamen bijeen om met elkaar te discussiëren over de kernwaarden van de UvA.

Foto: Folia, Daniël Rommens

Het experiment met het Forum en het thema kernwaarden komen uit de koker van de commissie Democratisering & Decentralisering. Die schetste in haar rapport het beeld dat de UvA behoefte heeft aan een reeks gedeelde waarden die als referentiekader functioneren voor beleid en handelen op alle niveaus. Deze gedeelde waarden zouden vastgelegd kunnen worden in een charter.

Het UniversiteitsForum zocht daarom tijdens zijn eerste zitting naar deze gedeelde waarden van de UvA, aan de hand van de vraag hoe we ons verhouden tot: 1) de verhouding tot onze studenten, 2) diversiteit en creativiteit, 3) stad en wereld, 4) kennis en impact, 5) macht en vrijheid, 6) individu en collectief, 7) competitie en co-creatie, en 8) economie en (on)gelijkheid.

Na een introductie door technisch voorzitter Jan Rath, hoogleraar Sociologie, gingen de forumleden in groepjes aan de slag om twee kernwaarden of dilemma’s met elkaar te bespreken. De forumleden koppelden plenair aan elkaar terug over de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die ze voor de UvA zien.

Kritisch en niet vanzelfsprekend

De kenmerkende onafhankelijke houding en ruimte om kritisch na te kunnen denken kwam uit veel van de tafelgesprekken terug. Er werd veel gesproken over diversiteit en creativiteit, met veel consensus: de UvA moet open en inclusief zijn, en dat is niet vanzelfsprekend – dat moeten we uitdragen. Ook gaan de kansen die besloten liggen in diversiteit, verder dan diversiteit in identiteiten.

Het belang van stad en regio werd op verschillende manieren benadrukt: Amsterdam en de UvA delen een pioniersgeest, maar dat mag de UvA wel meer tonen. Zo kan de UvA meer aansluiten bij onderzoeksvragen uit de regio en kan in het onderwijs de stad als lab bijvoorbeeld beter benut worden (community service learning). Het ging daarnaast ook uitgebreid over zaken als integriteit, veiligheid, ethisch handelen, interne competitie en interdisciplinariteit.

Voldoende onderscheidend?

Een belangrijk onderwerp van gesprek was het charter zelf. Hebben we wel behoefte aan zo’n charter en hoe onderscheidend kan of moet zo’n document zijn ten opzichte van andere universiteiten? De meningen hierover liepen uiteen. De leden kwamen wel met elkaar tot de conclusie dat vooral de discussie erover – over de waarden die we met elkaar delen binnen de UvA – belangrijk is, en dat die discussie niet alleen in het UniversiteitsForum gevoerd moet worden.

De volgende zitting van het Forum is op donderdag 24 mei. De in gang gezette discussie zal echter niet tot dan stilliggen.