Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op de Binnenstadscampus wordt het campusknooppunt gerealiseerd. Dit knooppunt wordt een belangrijke ICT-voorziening en vormt straks de ‘aorta’ van de netwerkvoorziening van de Universiteit van Amsterdam. De komende periode zullen er ten behoeve van de aanleg van bekabeling in diverse segmenten van het aanlegtracé werkzaamheden plaatsvinden door Vidyn.

ICT-kabels

Werkzaamheden Oude Turfmarkt

Ook de Oude Turfmarkt behoort tot de segmenten rondom de campus waar ten behoeve van het campusknooppunt grondwerkzaamheden worden uitgevoerd. Lees meer over de grondwerkzaamheden via campus.uva.nl/binnenstad.

Om maximale inzetbaarheid van het netwerk te garanderen wordt er een alternatieve route aangelegd via de achterkant van de Oude Turfmarkt. Vanwege de huidige ondergrondse infrastructuur dient de bekabeling ingevoerd te worden via de betonnen vloer van de garage behorend bij het UvA-pand Oude Turfmarkt 149 (zie bijgaande figuur voor de locatie).

Geluidshinder

De werkzaamheden starten volgende week (week 50) en zullen in die week worden afgerond. In de bestaande betonvloer van de garagebox zal een sleuf gefreesd worden om het kabeltracé aan te kunnen leggen. Dit zal de nodige geluidshinder met zich meebrengen, wij vragen hiervoor uw begrip. Om rekening te houden met de bewoners en gebruikers van de naastgelegen panden, zoals bijvoorbeeld Bijzondere Collecties maar ook het Allard Pierson Museum, start Vidyn deze werkzaamheden niet eerder dan 09.00 uur. 

Daarna zullen er in de geplaatste buizen kabels geblazen worden. Dit wordt gedaan met een compressor die voor de benodigde lucht zal moeten zorgen. Ook dit zal enige overlast geven. Vidyn streeft ernaar deze overlast tot een minimum te beperken.