Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op de Binnenstadscampus wordt het campusknooppunt gerealiseerd. Dit knooppunt wordt een belangrijke ICT-voorziening en vormt straks de ‘aorta’ van de netwerkvoorziening van de Universiteit van Amsterdam. De komende periode zullen er ten behoeve van de aanleg van bekabeling in diverse segmenten van het aanlegtracé werkzaamheden plaats vinden door Vidyn.

ICT-kabels

Werkzaamheden

Zoals de tekening aangeeft wordt er gewerkt in segmenten. Per dag zullen er circa 1 tot 3 segmenten voorzien worden van nieuwe bekabeling. Hiertoe zal de stoep gefaseerd worden afgezet in verband met de graaf- en kabelwerkzaamheden. De duur van deze werkzaamheden varieert per segment van één tot enkele dagen.

Dit zal voor gebruikers, waaronder buurtbewoners en ondernemers, mogelijk tijdelijk tot enige overlast kunnen leiden, de UvA vraagt hiervoor uw begrip. De hoeveelheid parkeerplekken blijft ongewijzigd, gezien de werkzaamheden alleen aan de bebouwde zijde van de straat plaatsvinden, waar geen parkeerhavens zijn. Werkzaamheden vinden plaats op weekdagen tijdens reguliere werktijden, tussen 07.00 - 19.00 uur.

Fasering

De werkzaamheden starten vanaf 13 november en duren naar verwachting tot eind januari. Let op, dit is een indicatie. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden, waaronder vorst, waarop geanticipeerd dient te worden. Er zal komende week gestart worden met segmenten 11 en 14, de volgorde van de andere segmenten dient in het werk bepaald te worden. 

Vragen

Omwonenden en ondernemers met een postadres op het tracé zijn per brief geïnformeerd. Lees hier meer over het campusknooppunt en de actuele status. Aanvullende vragen en of opmerkingen kunnen worden gesteld via omgevingsmanager-binnenstad@uva.nl.