Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De UvA start in januari van het nieuwe jaar met het experiment Universiteitsforum. Daartoe heeft het College van Bestuur op dinsdag 24 oktober besloten. Ook is het reglement vastgesteld.

Het Universiteitsforum zal in 2018 drie keer in het openbaar bijeenkomen, voor het eerst op 25 januari. In het forum geven medewerkers en studenten die door loting zijn uitgenodigd, vorm aan de intellectuele discussie over de UvA en spreken zij over universitaire waarden en over de strategische koers en de verdere toekomst van de universiteit als geheel. De bedoeling is dat de resultaten van de bijeenkomsten door het College van Bestuur en de decanen worden opgepakt voor de ontwikkeling van strategieën en lange-termijnplannen, die daarna met de vaste adviescommissies en medezeggenschap worden besproken. Het Universiteitsforum vervangt de medezeggenschap dus niet.

Het Universiteitsforum bestaat uit CvB en decanen, aangevuld met 61 leden uit de diverse geledingen in faculteiten en diensten. De samenstelling komt grotendeels overeen met het voorstel van de Commissie Democratisering & Decentralisatie. Per faculteit is er een plek voor een hoogleraar, een promovendus, een lid van de overige vaste wetenschappelijk staf, een lid van de overige tijdelijke wetenschappelijke staf, drie studenten (ACTA twee) en een lid van het ondersteunend- en beheerspersoneel (obp). Daaraan worden zes leden uit de diensten toegevoegd.

Uitnodiging door loting

Voor elk van deze plekken wordt geloot uit degenen die tot de betreffende geleding en faculteit (respectievelijk de diensten) behoren en die minstens sinds 1 februari 2017 verbonden zijn aan de UvA of het AMC (inclusief AMC Medical Research, AMR). Alleen voltijdsstudenten en medewerkers met een aanstelling van minimaal 19 uur loten mee. De loting vindt in november plaats op basis van het personeelssysteem en het studenteninformatiesysteem (SIS). Als je wilt weten of je ingeloot kunt worden, check dan of en hoe je in die systemen staat. Wie ingeloot wordt, krijgt daarvan per mail bericht. Je moet de uitnodiging dan wel binnen twee dagen aanvaarden, anders wordt iemand anders uit dezelfde groep uitgenodigd.

Het Universiteitsforum zal onder leiding van een onafhankelijk technisch voorzitter komen en door een griffier ondersteund worden. Totdat bekend is wie dat zijn, coördineert de afdeling Strategie en Informatie de voorbereidende werkzaamheden.

Proeftijd

Het experiment wordt aangegaan tot de zomer van 2019. Tegen die tijd vindt een evaluatie plaats en wordt besloten over het al dan niet omzetten van het experiment in een vast Universiteitsforum met een samenstelling die jaarlijks voor de helft wordt vervangen.