Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vlak voor het zomerreces, eind juni, is het voorstel voor een Universiteitsforum ter inhoudelijke bespreking naar de medezeggenschap gestuurd. Het is intussen met de COR en met de oude en nieuwe CSR besproken.

Zodra de verslagen van die besprekingen er zijn en hun reacties een plaats in het eindvoorstel kunnen krijgen, zal het College van Bestuur het oprichtingsbesluit nemen. Het Universiteitsforum kan dan naar verwachting in januari zijn eerste bijeenkomst beleven.

Achtergrond

Een van de aanbevelingen van de commissie Democratisering & Decentralisering (D&D), eind 2016, was het oprichten van een ‘breed samengesteld deliberatief forum’. Na inventarisatie van de mogelijkheden vond op 31 maart 2017 een openbare discussiebijeenkomst plaats, waarvan de conclusies zijn verwerkt in een discussienotitie. Deze notitie heeft van 25 april tot 16 mei online gestaan op denkmee.uva.nl, zodat iedereen input kon geven en op 15 juni is het stuk met de decanen besproken. Het voorstel dat uit dit alles voortkwam - met daarin de positie, taakomschrijving, samenstelling, werkwijze, wijze van evaluatie en een concept-reglement van het Universiteitsforum - is vervolgens naar de medezeggenschap gezonden.