Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De regeling Profileringsfonds, die voorziet in bestuursbeurzen voor UvA-studenten en financiële ondersteuning aan studenten in bijzondere situaties, is gewijzigd. Het gaat onder meer om aanpassing van de systematiek waarmee de bestuursbeurzen voor studentenorganisaties verdeeld worden. Die doet nu meer recht aan de activiteiten van de organisaties en zijn voortaan niet meer uitsluitend gebaseerd op ledenaantallen.

De nieuwe regeling Profileringsfonds kwam tot stand op advies van een hiertoe ingestelde werkgroep, waarin de Centrale Studentenraad (CSR) vertegenwoordigd was.

Via het Profileringsfonds kunnen studenten financiële ondersteuning aanvragen bij de UvA, bijvoorbeeld als ze door omstandigheden - zoals ziekte of een beperking - studievertraging oplopen. Daarnaast worden via het Profileringsfonds zogenoemde bestuursbeurzen toegekend. Dit zijn beurzen voor studenten die lid zijn van een medezeggenschapsorgaan of een bestuursfunctie vervullen bij een studentenorganisatie of studentenvereniging.

Belangrijkste wijzigingen

Naast een andere systematiek voor de verdeling van de bestuursbeurzen zijn er nog een aantal belangrijke veranderingen. Zo wordt de vergoeding voor studentleden van de opleidingscommissies   verhoogd. Deze commissies krijgen namelijk vanaf studiejaar 2017-2018 de status van medezeggenschapsorgaan, wat een taakverzwaring voor de leden met zich meebrengt. Eerder al konden topsportende studenten aanspraak maken op een vergoeding uit het fonds. Met de vernieuwde regeling geldt dat nu ook voor toptalenten op cultureel gebied, studenten die (semi-)professioneel actief zijn in de (podium)kunsten. Tot slot geldt voortaan de gehele regeling ook voor UvA-studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

De nieuwe regeling gaat per 1 september 2017 van kracht, waarbij studiejaar 2017-2018 een overgangsjaar zal zijn.